Financiering MKB vooral voor machines en transport

Ondernemers vragen nauwelijks geld om te digitaliseren.

Een op de zes financieringsaanvragen van MKB-ondernemers in Europa gaat over investeringen in vaste activa. Nederlandse ondernemers gebruiken financiering vooral om machines, voertuigen en transportmiddelen te kopen.

Dat blijkt Uit 185.000 financieringsaanvragen van ondernemers in Nederland , Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland die door MKB-financieringsplatform October zijn bijgehouden sinds 2015. In 2021 werd bij vijftien procent van de Nederlandse aanvragen vaste activa als reden opgegeven.

‘’Het is niet vreemd dat ondernemers al jaren vaste activa als primaire focus hebben’’, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “De ruimte die een ondernemer heeft om te lenen is beperkt en in de aanvragen zien we dat ondernemers vooral financiering zoeken om de verdiencapaciteit van de onderneming op peil te houden, met onder andere machines.”

Naast vaste activa vragen Nederlandse ondernemers vaak financiering aan voor een management buy out. Dertien procent van de Nederlandse aanvragen heeft het uitkopen van management als reden.

Digitalisering is slechts bij iets meer dan één procent de reden voor de aanvraag. Dat staat in schril contrast met eerder onderzoek van October, waaruit bleek dat drie op de tien Nederlandse ondernemers aangaf te willen investeren in digitalisering. 

Mannaerts: “De wens om te digitaliseren is er maar een ondernemer die moet kiezen tussen een voorspelbare impuls voor zijn cashflow of een groot digitaliseringsproject waar mogelijk pas over langere tijd vruchten van worden geplukt, kiest dan voor het eerste.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de meeste financieringsaanvragen gedaan om de pandemie het hoofd te kunnen bieden. Veertig procent van de Nederlandse aanvragen in 2021 is direct gerelateerd aan de coronacrisis. “Denk hierbij aan voorraden inslaan, nieuwe producten ontwikkelen en flink vooruit bestellen”, aldus zegt Mannaerts. “Een eenvoudig aanvraagproces voor financiering is dan een uitkomst, want een ondernemer weet dan binnen een etmaal of financiering ophalen mogelijk is.”

Gerelateerde artikelen