Financiering: Er is nog veel te winnen

Het verkrijgen van financiering blijkt een lastig fenomeen anno 2013. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, een nieuwe productielijn of het vervangen van een deel van het bestaande wagenpark, geldschieters staan niet langer in een rij te wachten met een koffer vol eurobiljetten. Integendeel, zelfs met een goede business case in de hand en stabiele financiële ratio's in de achterzak moeten hemel en aarde worden bewogen om de noodzakelijke liquiditeiten te verwerven.

De externe ontwikkelingen op het gebied van financiering zijn zeer onfortuinlijk. Dit vooral nu de crisistijd vele potentiële buitenkansjes biedt voor de durfallen onder ons. Zonder geldschieter kan een noodlijdende onderneming niet voor een schijntje worden opgekocht en komt deze zomaar in de handen van een nieuwe toetreder of een concurrent terecht. Dit met alle gevolgen van dien voor de eigen bedrijfsvoering, de winstverwachting en de uitgaven die nodig zijn om het marktaandeel te behouden.

In plaats van externe onmogelijkheden als blokkade te beschouwen, kan beter worden bezien welke interne mogelijkheden bestaan om toch de benodigde kasstroom te realiseren. Zoals Stephen Covey beschrijft in zijn zeven eigenschappen van effectief leiderschap, proactieve mensen richten zich op datgene wat zij wel kunnen beïnvloeden. De interne organisatie is daar bij uitstek een goed voorbeeld van en vaak is er nog veel te winnen.

Veelal hebben ondernemingen een te beperkte visie op liquiditeit of wordt een goede visie onvoldoende uitgedragen. In de praktijk blijkt echter dat denken in kasstromen direct leidt tot een merkbare liquiditeitsverbetering. Alleen al door het onderwerp bespreekbaar te maken bij leveranciers en business partners kan een gunstiger facturatieschema worden bedongen en blijken vaste betalingstermijnen plotseling een rekbaar begrip. Het resultaat: een betere liquiditeit zonder negatieve bijwerkingen in de bedrijfsvoering.

Een ander effect van een breed gedragen, consequent gehanteerde visie op liquiditeit is de automatische zoektocht naar alternatieven voor de simpele vorm van investering met bijbehorende financiering. Is het strikt noodzakelijk om alle activa in eigendom te hebben? Of zijn huur, lease en huurkoop valide alternatieven met een significant positief effect op de liquiditeitsbehoefte? Uiteraard moeten in dit kader de hogere kosten meegenomen worden in de afweging. Echter wanneer diezelfde liquide middelen ook kunnen worden ingezet voor een opportunistische en in potentie zeer succesvolle overname, zou de verwachtingswaarde van beide transacties gezamenlijk wel eens zeer positief kunnen uitvallen.

Kortom: kies de positieve benadering. Stel vast waar wel invloed op kan worden uitgeoefend en zorg dat hier de maximale resultaten worden behaald. Een eenvoudig, goedkoop en effectief alternatief voor lastige en dure externe financiering.

__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op ononderbroken financiering?
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Volg de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen. Voorkom risico’s en ontdek alternatieve financieringsbronnen. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen