Financiering Circulaire Bouw: ketensamenwerking voor waardecreatie

Circle Economy en Sustainable Finance Lab kondigen een samenwerking aan met woningcorporatie 'Eigen Haard' en kennispartners om oplossingen te vinden voor

Experts bundelen hun kennis om oplossingen te vinden voor de transitie naar een circulaire bouwsector. De Community of Practice (CoP) ‘Financieren Circulaire Bouw’ kijkt naar een praktische casus om passende businessmodellen en financieringsvormen te vinden voor de sloop- en nieuwbouw van een sociaal woningbouwproject in Amsterdam.

Een circulair gebouw is zo ontworpen dat het volledig ontmanteld kan worden en individuele onderdelen makkelijk kunnen worden gerepareerd, hergebruikt of herbestemd. In de bouw- en gebruiksfasen worden grondstoffen optimaal benut en wordt het gebruik van toxische of primaire grondstoffen zo veel mogelijk vermeden.

Circular Phone CoP

De werkgroep opzet Community of Practice (CoP) is een initiatief van NederlandCirculair! en benadrukt het belang van een collaboratieve aanpak door relevante partijen met elkaar te verbinden en gezamenlijk tot oplossingen te komen. De Circular Construction CoP volgt op de succesvolle Circular Phone CoP, waarin accountants, juristen en financiers een aantal  praktische, open source tools hebben gecreëerd met als doel ondernemers te ondersteunen in hun ambitie 'product-as-a-service' bedrijfsmodellen te realiseren.

Na het succes van de Circular Phone CoP vorig jaar, zijn we erg blij om wederom een indrukwekkende groep met experts bij elkaar te hebben gebracht die gezamenlijk  juridische, financiële, en waardering knelpunten voor de bouwsector aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd praktische tools te kunnen ontwikkelen om de transitie naar een circulaire bouwsector te versnellen.  

Fieke de Haan, Hoofd Finance Program Circle Economy

Focus op bouw sector; casus Eigen Haard

Circle Economy's Circularity Gap Report laat zien dat de bouwsector, met een jaarlijks verbruik van 42.4 biljoen ton per jaar, de grootste gebruiker van grondstoffen is. Dit is 40% van het totale  jaarlijkse wereldwijde grondstofverbruik. Woningcorporatie Eigen Haard is zich bewust van de impact van de bouwsector op het milieu en circulariteit en onderhoud zijn voor hen belangrijke lange termijn doelstellingen.

Eigen Haard heeft recent circulaire ambities gedefinieerd. Deze CoP biedt een ideale kans om gespecialiseerde  kennis op een van onze woon-vastgoed projecten toe te passen en om onze circulaire ambities te versnellen.

Jeffrey Hirs, Projectcontroller Eigen Haard

Een nieuw model voor de bouwsector

De CoP streeft er naar nieuwe, circulaire verdienmodellen te ontwikkelen en de transitie naar een circulaire bouw sector te versnellen. De CoP partners analyseren en evalueren aspecten als ontwerpprincipes, materiaalkeuze, mogelijkheden voor onderhoud en hergebruik. Circulaire strategieën hebben ook betrekking op het vinden van nieuwe vormen van ketensamenwerking, aangepaste cash flows en risico evaluatiemechanismen. Vragen die worden geadresseerd tijdens de CoP richten zich op gefaseerde sloop, circulair ontwerp, nieuwe perspectieven op eigendomsrecht, wettelijke constructies en randvoorwaarden en de waardering en financiering van gebouwen. De uitkomsten en praktische handvatten  die naar aanleiding van het project ontwikkeld worden, zullen na afloop  vrij toegankelijke gemaakt worden.

De ‘Financieren Circulaire Bouw’ CoP vindt plaats van juni tot oktober 2018, is mede gefinancierd door NederlandCirculair! en brengt samen ING, Allen & Overy, Eigen Haard, The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, RICS, Madaster, Arcadis, Arup, Sustainable Finance Lab en Circle Economy.

Over Allen & Overy

Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met 44 kantoren in 31 landen over de hele wereld. Bij Allen & Overy werken ongeveer 5400 medewerkers, waaronder ruim 550 partners.

Het Amsterdamse kantoor is sterk geworteld in de Nederlandse markt met een historie die teruggaat tot 1854. Er werken 200 advocaten, (kandidaat)notarissen en belastingadviseurs, waarvan 34 partners. Tot de cliëntenkring behoren grote en middelgrote, veelal beursgenoteerde, ondernemingen, financiële instellingen en overheden.Het kantoor heeft specialisten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bank- & effectenrecht, mededingingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht, bestuursrecht, belastingrecht, vastgoedrecht en IE-recht. De samenwerking tussen specialisten, lokaal en internationaal, maakt Allen & Overy Amsterdam tot erkend marktleider op het gebied van transacties, financiële markten, governance & toezicht en geschillen.

Gerelateerde artikelen