Financiering buiten de banken om leidt tot nieuwe juridische vraag

Cijfers over de hoeveelheid krediet die wordt afgesloten buiten het bancaire circuit zijn niet voorhanden. Wel zijn er steke aanwijzingen dat deze vorm van alternatieve financiering aan belang wint voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Dat er steeds meer financiering van bedrijven plaatsvindt buiten de banken om is duidelijk zichtbaar, bij de afname van juridische documenten op de website overeenkomsten.nl.

Naast het gebruik van verschillende overeenkomsten van geldlening is er ook een toename in het gebruik van overeenkomsten die zekerheden bieden aan de geldverstrekker. Het gaat om relatief specialistische documenten. Verschillende overeenkomsten van onderhandse verpanding worden veel gebruikt. Ook overeenkomsten voor converteerbare geldleningen zijn populair.
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op ononderbroken financiering?
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Volg de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen. Voorkom risico’s en ontdek alternatieve financieringsbronnen. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

De overeenkomsten die te maken hebben met geld lenen en het verschaffen van zekerheden zijn relatief  populair. In februari kwam bijna de helft van de afgenomen documenten uit de categorie financieel.

“Ik ben niet verbaasd dat er veel vraag naar juridische documenten over financiering bestaat. Het lijkt me van groot belang dat partijen degelijke overeenkomsten sluiten als ze een financiële verhouding aangaan. Wat me wel opvalt is dat ook relatief specialistische documenten hun weg rechtstreeks naar de eindgebruiker vinden.” Aldus mr. Pablo van Klinken, directeur van overeenkomsten.nl.

Gerelateerde artikelen