Financiële sector zucht onder ziekteverzuim

Werkgevers en overheid starten campagne om te wijzen op gevaren.

Het CBS maakt bekend dat het ziekteverzuim het afgelopen kwartaal licht is gedaald, maar het ligt nog altijd op 3,1 procent in de financiële sector. Om werkgevers bewuster te maken over de ernst van de zaak zijn MKB-Nederland en het ministerie van SZW, in samenwerking met twintig aangesloten branches, het platform www.loondoorbetalingbijziekte.nl gestart.

Er zijn vooral zorgen over het aanhoudend aandeel van psychisch verzuim. Die is doorgaans hardnekkiger dan uitval door fysieke malheur.

Volgens Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland en het ministerie van SZW, onderschatten ondernemers wat erbij komt kijken als iemand in het bedrijf door ziekte uitvalt. “Het is niet alleen het loon doorbetalen en vervanging regelen. Werkgever en werknemer hebben bijvoorbeeld ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan.”

Gerelateerde artikelen