Financiële positie pensioenfondsen flink verbeterd in december

Financiële positie pensioenfondsen flink verbeterd in december
De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in december beduidend beter voor komen te staan, vooral dankzij de gestegen rente op de financiële markten.

Pensioenverhogingen kunnen voor veel Nederlanders daardoor dichterbij komen, al valt het nog wel te bezien hoeveel fondsen daadwerkelijk over zullen gaan tot het zogeheten indexeren.

Een en ander komt naar voren uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Aon. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is volgens Aon afgelopen maand gestegen van 111 naar 115 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen over de gehele linie weer 1,15 euro in kas hebben.

Voor het bepalen of een fonds de pensioenen kan verhogen wordt naar de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden gekeken. Die graadmeter komt over het algemeen lager uit. Daarbij is nog niet helemaal zeker hoe de regels er precies uitzien. Daarvoor is het nog wachten op een besluit van de Tweede Kamer over een soort versoepeling van de regels.

Frank Driessen, directeur van Aon’s Retirement Solutions, wijst erop dat zelfs als die versoepeling er komt het nog zeer de vraag is in hoeverre fondsen daar gebruik van gaan maken en gaan indexeren. “Pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes.” Ze moeten volgens hem kijken naar het hele plaatje van alle in aantocht zijnde pensioenhervormingen. “Toch kunnen wij ons voorstellen dat sommige fondsen wel een stapje zetten volgend jaar om het draagvlak te behouden”, erkent de expert.

Eerder bleek dat juist dat de grootste pensioenfondsen van Nederland er financieel nog niet aan toe zijn om de pensioenen te verhogen. Een woordvoerster van ambtenarenfonds ABP noemde het in december bijvoorbeeld “heel onwaarschijnlijk” dat er een pensioenverhoging aan zou komen.

Gerelateerde artikelen