Financiële dienstverleners lopen kansen mis op het gebied van datamanagement

Bedrijven kunnen meer uit investering in datamanagement halen

Het belang van datamanagement dringt steeds meer door in de financiële sector. Organisaties investeren namelijk meer en meer in moderne IT-systemen, in data-integratieplatforms en in analytische tools. Deze inspanningen zijn weliswaar duidelijker zichtbaar, maar desondanks blijven nog veel kansen onbenut.

Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie van de sector, heeft ITDS Business Consultants onderzoek gedaan naar het niveau van datamanagement. Het onderzoek is gepresenteerd in de vorm van het rapport (Data in finance 2023), zowel uitgegeven in print als online. De resultaten geven reden tot actie, stellen de onderzoekers.

Het onderzoek
Om in kaart te brengen waar de financiële sector momenteel staat op het gebied van datamanagement, vroeg ITDS dertig experts uit drie segmenten – banken, verzekeraars en pensioenorganisaties – aan te geven hoe ‘volwassen’ zij opereren langs zeven dimensies van datamanagement. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst is het datamanagementniveau van de organisatie bepaald. Hierbij kwamen onder meer vragen over processen, data methodieken en doelstellingen aan bod.

Beperkte scope
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat financials het datamanagement voornamelijk slechts inzetten om te voldoen aan wet- en regelgeving en het verbeteren van de datakwaliteit. Door deze beperkte scope kunnen financials niet optimaal profiteren van de voordelen van data. Volgens CEO Michiel van der Lans van ITDS, is dat niet verrassend: “Het is bekend dat data beheren vaak reactief gebeurt, vooral gedreven door compliance en het verbeteren van datakwaliteit. Op innovatie van producten en diensten wordt minder ingezet. Door deze beperkte scope kunnen financials niet optimaal profiteren van de voordelen van data.”

Toch wil dat volgens de topman niet zeggen dat er niks goed gaat. “Een groot deel van de experts geeft aan dat het fundament voor datamanagement is gelegd”, vult Eline Bos, Management Consultant data bij ITDS, aan. “Hun organisaties investeren in moderne IT-systemen, data-integratieplatforms en analytische tools. Daardoor maken ze efficiënter gebruik van gegevens en verbeteren ze hun datakwaliteit. Allemaal belangrijke ontwikkelingen.” Meer aandacht voor het thema en grotere budgetten voor datamanagement zijn belangrijke aanjagers van de geboekte vooruitgang. Bij 78% van de onderzochte instellingen wordt datamanagement meegenomen in rapportages die worden voorgelegd aan de directie. En 80% investeert inmiddels meer dan €100.000 per jaar in datamanagementpraktijken.

Een volwassen data-organisatie
Waar data een almaar centraler uitgangspunt wordt binnen de bedrijfsvoering van organisaties en voor het verkrijgen van een strategisch voordeel, waarschuwen de onderzoekers van ITDS dat er nog wel flinke stappen gezet zullen moeten worden. Een belangrijke stap is bijvoorbeeld zorgdragen voor data-eigenaarschap binnen de organisatie. Vandaag de dag heeft iets meer dan de helft van de organisaties een Chief Data Officer aangesteld of aangewezen. “Met name bij kleinere organisaties zien we dat de rol van Chief Data Officer vaak niet op C-level wordt vervuld”, vertelt van der Lans. “Door deze functie wél officieel op seniormanagement- of bestuursniveau te beleggen, zorg je dat data echt onderdeel wordt van de besluitvormingscultuur van de organisatie.”

Eigenaarschap in de organisatie

Hoewel het de besluitvorming ten goede komt als de rol van CDO wordt vervuld op C-level, moet het data-eigenaarschap ook worden toebedeeld aan werknemers op lagere levels. De aloude kwaal voor dataprofessionals leeft immers nog voort: het management is ‘eigenaar’ van de data, maar het zijn vaak de IT-afdelingen die de operationele verantwoordelijkheid dragen. “Om datamanagement goed in te richten is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid over data ook bij de business ligt, op medewerkersniveau”, zegt Van der Lans.

Verdere verbeterpunten die het rapport aanstipt zijn onder meer de noodzaak om meer grip te krijgen op het fenomeen data. Zo heeft twee derde van de onderzochte organisaties (68%) ‘geen idee hoeveel data ze opslaan’ en ongeveer de helft heeft ‘geen integraal inzicht in welke metadata wordt gemanaged’. Kortom, “er blijven nog veel kansen onbenut op dit gebied”, concludeert Bos. “Met ons rapport willen we de markt inspireren. Ons doel: zorgen dat datamanagement uiteindelijk niet alleen reactief wordt uitgevoerd, maar ook echt bijdraagt als asset.”

Data als drijvende kracht

Met dit onderzoek wil ITDS meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen van datamanagement van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenorganisaties. En daarbij bijdragen aan de ambitie van de financiële sector om datamanagement niet alleen reactief uit te voeren, maar in te zetten als asset.


Benieuwd naar het volledige onderzoek en haar resultaten? Het onderzoek is zowel in print als online uitgegeven en te downloaden via deze link.


Het belang van datamanagement dringt steeds meer door in de financiële sector. Organisaties investeren in moderne IT-systemen, data-integratieplatforms en analytische tools. De inspanningen van de sector zijn duidelijk zichtbaar, maar er blijven ook nog veel kansen onbenut. Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie van de sector, heeft ITDS Business Consultants onderzoek gedaan naar het niveau van datamanagement. De resultaten geven reden tot actie.

Gerelateerde artikelen