‘Financieel systeem Gemeente Amsterdam met knip- en plakwerk overeind gehouden door crisisteam’

De financiën van de Gemeente Amsterdam verkeren in volledige chaos omdat een nieuw ICT-systeem niet van de grond is gekomen. Dat zal volgens onderzoekers blijken uit een reconstructie van De Onderzoeksredactie die donderdag in De Groene Amsterdammer verschijnt.

Het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) moest een einde maken aan de financiële zelfbeschikking van diensten en stadsdelen en zo het stadsbestuur inzicht geven in de gemeentelijke financiën. Dit resultaat is verre van behaald, stellen de onderzoekers in een verklaring. “Er zijn nog steeds geen budgetten vastgesteld terwijl we al halverwege het jaar zijn. Ambtenaren weten niet waar ze financieel aan toe zijn.”
Begroting
Tijdens de invoering hielden ambtenaren volgens de onderzoekers cruciale informatie achter voor de gemeenteraad. Intussen bouwden duur betaalde externen het ICT-systeem. “Het systeem kost nu al vijf miljoen meer dan begroot, de jaarlijkse beheerkosten komen twee miljoen euro hoger uit dan gedacht en de decentrale kosten kunnen nog oplopen tot 25 miljoen euro, maar daar heeft niemand zicht op. Het systeem wordt vanaf 1 januari met knip- en plakwerk overeind gehouden door een crisisteam van accountants.”
Raadsenquête
Alleen na lang aandringen en onder de strikte voorwaarde van anonimiteit wilden ambtenaren over de chaos praten met De Onderzoeksredactie. Ook de gemeenteraad en het college krijgen nauwelijks inzicht in de ambtelijke warboel. In een verwoede poging te achterhalen waar de financiële problemen vandaan komen, startte de gemeenteraad dit voorjaar een ‘raadsenquête’ waarin voormalige bestuurders, onder wie minister Asscher, onder ede gehoord zullen worden.
___________________________________________________________________________________________________
Ontdek in deze masterclass hoe u als financieel verantwoordelijke betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. 2 topexperts bieden u unieke inzichten, best practices, tips en praktijkervaringen. Volg de tweedaagse masterclass Finance & IT, voorkom veelgemaakte fouten en maak direct het verschil. U kunt zich voor één dag of beide dagen inschrijven. Meld u hier aan. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Gerelateerde artikelen