‘Financieel geweten’ – Peter van Dongen, Audax

fallback
'Mijn uitdaging? We hebben de afgelopen jaren veel tijd besteed aan het professionaliseren van de verslaglegging in ons bedrijf. Die is nu op orde. Bovendien gaat het goed met ons bedrijf. Dat brengt echter een risico met zich mee: dat het gevoel ontstaat dat we alles kunnen.

Bijvoorbeeld op het gebied van overnames. We moeten echter wel naar balansverhoudingen blijven kijken. Ik denk dat daar een belangrijke rol voor een CFO ligt. Optreden als een soort financieel geweten van het bedrijf, tegenwicht bieden aan de commerciële mensen.

Een belangrijke uitdaging is om de door ons gewenste groei in goede banen te leiden. Vorig jaar hebben we onze logistieke processen verder gemechaniseerd en geautomatiseerd. Ook gaan we een hoogbouwmagazijn op het terrein in Gilze inrichten, dat nog verdere groeimogelijkheden biedt voor onze logistieke activiteiten. Tevens dienen zich er verschillende mogelijkheden aan voor overnames en deelnemingen in andere bedrijven, waardoor een verdere groei mogelijk is.

Mijn behoefte
‘Ik moet steeds op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in het bedrijf. Dagelijks beschik ik over gegevens ten aanzien van onze liquiditeit. Wekelijks monitor ik informatie over de belangrijkste key performance indicators per bedrijf; deze gegevens worden steeds vergeleken met zowel de begroting als met het voorgaande jaar. Die kpi’s zijn niet alleen financieel, maar gaan ook over ziekteverzuim, het aantal ingezette fte’s of – voor de AKO-winkels – de gemiddelde kassa-aanslag per klant.

Dat ik nu over die kpi’s kan beschikken, is een gevolg van de professionalisering die we hebben ingezet. Een paar jaar geleden ontving ik alleen maandelijkse cijfers en ook nog eens veel later. Dan kom je er te laat achter als iets niet goed loopt. Nu kunnen we onmiddellijk maatregelen nemen. De kpi’s zijn een belangrijk stuurmiddel. Toch hebben we de betrouwbaarheid van onze perioderesultaten verder aangescherpt. Dat is mede een gevolg van de nieuwe governanceregels, die eisen dat je als bestuurder persoonlijk tekent voor de kwaliteit van de cijfers. Wij hebben besloten zelf onze interne controle te verbreden, waardoor de externe accountant minder werk hoeft te verrichten; dat scheelt ook nog eens in de accountantskosten.’

In control of in business
‘In beginsel – om maar eens een open deur in te trappen – moet je als CFO van alle markten thuis zijn. Maar als ik kijk naar het afgelopen jaar, dan was de control-kant voor ons een veel belangrijkere. Om overigens van daaruit beter de business te kunnen ondersteunen. We hebben nu de boel op orde, ons systeem staat. Dat maakt mijn handen vrij om meer aan business aandacht te besteden. Bijvoorbeeld om te zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Als CFO ben ik naast onze CEO Carel Bikkers en onze secretaris Patrick Jansen nauw betrokken bij overnames. Het is overigens de vraag wat je onder “in business” verstaat. Ik geloof niet dat je als CFO een commerciële voortrekkersrol moet spelen. Je moet voorwaarden creëren en piketpalen uitzetten waarmee je je als organisatie commercieel kunt opstellen. Maar uiteindelijk blijf je als CFO het financieel geweten.’

Peter van Dongen (1961) Concern Controller Audax, ging na zijn gymnasium bèta aan de slag bij Moret & Limperg, waar hij het volledige NIVRA-traject doorliep. In 1988 ging hij aan de slag voor het kleinere BDO Camps Obers. Voordat hij in 1992 de overstap naar het bedrijfsleven maakte, studeerde hij af als registeraccountant. Tot 1995 werkt hij bij de Horizon Training Groep. In ’95 startte hij bij de logistieke tak van Audax. Sinds 2000 is hij Concern Controller.

Audax is uitgever en distributeur van mediaproducten in Nederland en België. Het verspreidt naast zo’n 2.000 tijdschrifttitels ook boeken en buitenlandse kranten. Totaal verspreidt Audax zo’n 150 miljoen exemplaren per jaar over 14.000 verkooppunten. Ongeveer 20% van de tijdschrifttitels geeft Audax zelf uit, waaronder HP/De Tijd, Weekend en Vriendin. Ook is Audax eigenaar van zo’n 80 AKO-winkels. De omzet van Audax bedraagt 266 miljoen euro (2004). Er werken ongeveer 1100 mensen bij het bedrijf.

Gerelateerde artikelen