Financials tevreden over salaris

Financiële professionals zijn tevreden met hun beloning. De combinatie van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden zij in grote meerderheid passend voor hun werk, zo blijkt uit onderzoek van Robert Half en Accountemps onder duizend financiële professionals.

Financials zijn nu beter te spreken over hun beloning dan in de afgelopen jaren. Het percentage dat tevreden is ging flink omhoog: van iets meer dan de helft naar ruim twee derde. Mogelijk tellen zij hun zegeningen tijdens de zwaarste recessie in decennia. Verder kan meespelen dat een groeiende groep financiële professionals voor zichzelf werkt. Als zzp’er zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten. Overigens zag meer dan een derde van de financiële professionals zijn salaris in 2009 omhoog gaan.

Auto van de zaak
Gevraagd naar hun favoriete secundaire arbeidsvoorwaarde noemen financiële professionals het vaakst de auto van de zaak. Bij meer dan de helft staat die in de top drie. Ook de bonus is in trek. Voor bijna de helft hoort de bonus bij de favoriete drie. In 2008 waren de rollen nog omgedraaid. Dat komt vooral omdat de auto als secundaire voorwaarde nu veel meer in trek is dan vorig jaar. Na auto en bonus volgt een immateriële arbeidsvoorwaarde, flexibele werktijden, op de voet gevolgd door extra vakantiedagen.

Evaluatiegesprek
Hét moment om de beloning te bespreken blijft het jaarlijkse evaluatiegesprek. De helft van de financials heeft dan de gelegenheid hier met de leidinggevende over te praten. Een kwart zegt zelf het initiatief te nemen om de beloning op de agenda te zetten. Een kleine groep van minder dan tien procent kaart de beloning aan als het werk inhoudelijk verandert.

Een bijna even grote groep geeft aan dat het salaris onbespreekbaar is. Met name financials met een bruto-inkomen tot 3.000 euro per maand missen de mogelijkheid hun salaris te bespreken. Ook vrouwen zeggen hier vaker dan gemiddeld geen ruimte voor te zien. Het gros van de financiële professionals kan het salaris dus bespreken met de leidinggevende. Dat geeft hun ook de mogelijkheid hun eigen kijk op het salaris te geven en dat daarmee te beïnvloeden.

Recessie
Ruim twee op de drie bedrijven ervaart dat het economisch minder gaat. Dat uit zich onder meer in een hogere werkdruk met meer stress en meer overuren voor de medewerkers. Die toegenomen werkdruk valt deels toe te schrijven aan personele veranderingen op financiële afdelingen. Vier op de tien managers gaf aan dat de huidige economische omstandigheden hen daartoe dwongen.

Zij voegden functies samen, konden dankzij een vacaturestop geen nieuwe krachten aannemen of moesten mensen ontslaan. Logisch gevolg was dat financiële professionals in veel gevallen een ander, vaak uitgebreider, takenpakket kregen.

Om de arbeidsmoraal hoog te houden, besteden managers nu duidelijk meer aandacht aan communicatie met de medewerkers. Het uitstellen van financiële projecten is een ander gevolg van de recessie. Bijna een op de drie bedrijven besloot daartoe. Positief is dat bedrijven in grote meerderheid verwachten dat de economie uiterlijk halverwege 2010 weer aantrekt. Een kleine twintig procent denkt dat economisch herstel pas begin 2011 doorzet.

Talent Management
Voor veel financiële functies blijft het lastig om geschikte kandidaten te vinden, zo vindt een meerderheid van de managers. Vooral de werving van goed boekhoudkundig personeel en managers met een financiële achtergrond verloopt moeizaam. Kortom, talent blijft schaars. Die schaarste is reden dat bedrijven hun goede krachten willen behouden. Een kleine meerderheid is bezorgd dat professionals overstappen naar een andere werkgever.

Gerelateerde artikelen