Financial Fair Play

Wat is dat nu weer voor een nivellering? Voetbal clubs mogen ineens niet meer grote schulden hebben? Lijkt een beetje op Calimero: "Zij zijn groot en ik ben klein; en dat is niet eerlijk". Natuurlijk zou ik het als rasechte Rotterdammer heel erg leuk vinden als Feyenoord de Champions League zou winnen, maar daarvoor is de begroting gewoon te gering.

Net zoals een kleine provider hier in Nederland het nooit kan winnen van Google. En nu heeft Google misschien dan weinig schulden. Ik ben van mening dat de voetbalanalisten van de zondag- en de maandagavond zich maar eens zouden moeten gaan beperken tot voetbal en zich niet bemoeien met cijfers. Schoenmaker blijf bij je leest.

Inzoomen op schulden heeft weinig zin. Elk bedrijf wordt op een bepaalde manier gefinancierd en die financiering is gebaseerd op een behoefte enerzijds en de bereidheid van een geldschieter, die deze behoefte begrijpt, anderzijds, omdat die laatste denkt er ook nog iets er aan te kunnen verdienen ook. En natuurlijk spelen toekomstige (verwachte) kasstromen ook een rol.

Zo is het ook bij bedrijven. Sommige bedrijven zijn tot de rand toe gefinancierd en beschikken daarom over veel meer kapitaal, waarmee ze misschien een groter marktaandeel kunnen verwerven dan dat concurrerende bedrijf, dat besloten heeft om in deze tijd liever zo min mogelijk schulden te maken. Voor allebei wat te zeggen, maar dit is een belangrijk onderdeel van de strategie van een bedrijf.

Ik denk dat het daarom van een groot belang is dat je bij het in kaart brengen van een markt, waarin je wilt opereren, ook de bedrijven, die in die zelfde markt trachten wat geld te verdienen, moet analyseren. Je moet juist dan ook aandacht hebben voor de financiering en balansverhoudingen van je mogelijke concurrenten. Elk voordeel heeft zijn nadeel (als Feyenoorder hier natuurlijk geen bronvermelding) en misschien ook wel andersom. Als een concurrerend bedrijf zwaar gefinancierd is, dan zou je misschien wel dat laatste zetje kunnen geven om hem over de rand te duwen. Maar zou dat dan ook ineens niet mogen, analoog aan het financial fair play principe vanuit de sport? Ik denk dat niemand daar enige aandacht aan geeft. De tucht van de markt, het vrije ondernemerschap of hoe je het ook wilt noemen.

Het zijn juist dit soort ‘ongelijkheden’ die het verschil kunnen maken en dat maakt dat bedrijven die net even wat verder kijken dan hun neuzen lang zijn, ook verder kunnen komen in die strijd om de beste te zijn. Eens te meer natuurlijk een bevestiging hoe belangrijk een goede financiële discipline is. Niet alleen voor de eigen financiële huishouding, maar met name om deze af te zetten tegenover de concurrerende bedrijven. Maar dat geldt dan ook voor de markt uiteraard. Hoeveel geld is al überhaupt in die markt gepompt en hoeveel zou daar nog bij kunnen.

Met andere woorden kijk niet alleen naar de output van je concurrenten en de mogelijkheden van de markt als geheel, maar schenk ook aandacht aan de financiering van de markt, van concurrenten en niet in de laatste plaats van je eigen bedrijf.

Gerelateerde artikelen