Financemanager ontevreden met gebruik data

Financemanagers geven de mate waarin hun organisatie data gebruikt een krappe voldoende. Zelf zeggen ze wel goed 'data-driven' te werken.

Dit blijkt uit een enquête die Alex van Groningen hield onder 75 finance-managers, in aanloop naar de softwarebeurs Financial Systems in oktober. Een derde van de financemanagers geeft zijn eigen bedrijf een onvoldoende voor hun data-driven werken.

Managers geven zichzelf een acht

Liefst 61,3% van de managers beloont zichzelf met een 8 of hoger voor hun werken met data, terwijl 28% van de geënquêteerden een soortgelijk cijfer aan hun eigen finance-organisatie toekennen. Gemiddeld genomen geven finance-managers de ‘data-drivenness’ van hun organisatie een 6,2. De managers plakken gemiddeld een 7,3 op hun eigen vaardigheid. Een kwart van de managers stelt dat de gebrekkige kennis van het finance-team de voornaamste reden is om niet met big-data-analytics aan de slag te gaan. Evenveel mensen zien in de matige kwaliteit van de aanwezige data de grootste belemmering. Andere redenen om niet met big-data-analytics te starten, zijn de moeilijkheden om die systemen te  koppelen (19%), tijdgebrek (18%) en een tekort aan of afwezigheid van data-analisten en datawetenschappers (12%). 

Sociaal-psychologische onderzoek toont aan dat mensen zichzelf vaker slimmer of vaardiger vinden dan gemiddeld. Zo vond 95% van de Britse automobilisten dat ze beter konden rijden dan een gemiddelde bestuurder. Beginjaren ‘90 zei 80 % van de 88 eredivisievoetballers zich beter dan hun teamgenoten. 
 

Gerelateerde artikelen