Finance professionals verwachten een W-vormig economisch herstel

Accountants en andere finance professionals denken dat de economie zich in 2021 herstelt.

Volgens de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde kwartaalenquête van IMA (Institute of Management Accountants) en ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) onder meer dan 1000 CFO’s en accountants, zal Europa in de tweede helft van 2021 een W-vormig herstel van de economie laten zien (zie figuur hieronder). Dit kan enigszins worden belemmerd door een zwak consumentenvertrouwen, aangezien de werkloosheid in veel landen sterk oploopt. In dit scenario ligt de wereldwijde economische activiteit tegen het einde van 2022 nog steeds 2% onder het niveau van vóór de crisis.


Afbeelding: de mondiale BBP-groeiverwachting

In de EU is een aanzienlijke mate van verborgen werkloosheid aanwezig. De hoge werkloosheidscijfers zullen waarschijnlijk aanhouden tot in 2022. De negatieve neveneffecten hiervan zullen op de lange termijn een impact houden op het groeipotentieel van de economie.

Wellicht kan herstel wel worden aangewakkerd door het inzetten van een grote voorraad aan geaccumuleerde spaargelden die tijdens lockdowns bij consumenten zijn opgebouwd. Tevens zal het Europese herstelfonds ter waarde van ongeveer € 750 miljard naar verwachting in de tweede helft van 2021 beginnen met het verdelen van middelen en zullen deze naar verwachting in 2023 volledig zijn toegewezen.

Hoewel er consensus is dat budgettaire bezuinigingen niet aan de orde zijn tot er een duurzaam herstel plaatsvindt, is er geen twijfel dat er op een gegeven moment een aanscherping van het begrotingsbeleid nodig zal zijn. Het oordeel over wanneer en hoe dit plaatsvindt, zal een grote test zijn voor beleidsmakers

Enkele andere uitkomsten van het onderzoek:

  • In het vierde kwartaal hadden finance professionals positieve beoordelingen die vertrouwen in de economie weergaven, maar door de opleving van het virus zal er vooral in Europa een sterke achteruitgang van economische resultaten plaatsvinden.
  • De angstindex blijft op een hoog niveau. Deze index geeft de bezorgdheid aan dat klanten en leveranciers failliet gaan. De recordlaagte in faillissementen in Nederland vertekent het achterliggende, huidige economisch sentiment.
  • De gehele Europese economie is met 7,5% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Dat is aanzienlijk meer dan de gehele wereldeconomie die op een daling van 4.5% van de output rekent. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie minder is gekrompen, met name in vergelijking met Zuid-Europese landen, die sterker afhankelijk zijn van toerisme.
Gerelateerde artikelen