Finance professional: versterk je positie en omarm Big Data

Finance professionals ontwikkelen zich van scorekeepers naar business partners en value integrators. Steeds vaker worden ze betrokken bij besluitvorming op allerlei niveaus in hun organisaties. Gezien de steeds toenemende concurrentie en complexiteit op zowel afzet- als inkoopmarkten vereisen business owners diepgaande en hoogfrequente, direct toepasbare inzichten om hun strategieën te formuleren en hun operations te managen. Om deze inzichten op een integrale en tijdige wijze te kunnen opleveren moeten finance professionals hun Big Data & Analytics competentie versterken en een toekomstgerichte 'managementinformatie mindset' ontwikkelen. Onvoldoende aandacht hieromtrent zal onvermijdelijk betekenen dat de finance functie terrein verliest op het gebied van besluitvormingsondersteuning en daarmee in haar organisatorische autoriteit en importantie.
Door Mark Slomp en Liesbeth Bout
 
Finance professionals zijn van oudsher datagedreven en hebben, vanuit dat oogpunt, een goede positie om een belangrijke rol op het gebied van Big Data & Analytics te spelen. Echter, om hoogrelevante, directe toepasbare inzichten te kunnen leveren moeten ze, onder meer, de kloof tussen strategische en operationele besluitvorming overbruggen. En dat is een verandering in het perspectief van de rol van de finance functie. Het gaat over het verschil tussen ‘het managen van de business’ (de meer strategische analyses en besluitvorming) en ‘het runnen van de business’ (de dag-tot-dag operationele besluitvorming waarin finance van oudsher geen belangrijke rol in heeft). Echter, gegeven hun cultuur van kwantitatieve performance managementdiscipline en door het uitbreiden van hun invloedssfeer binnen de gehele organisatie kunnen finance teams een belangrijke bijdrage leveren aan het cultiveren van datagedreven besluitvorming op alle niveaus in de organisatie.
 
Het betekent echter niet dat finance professionals data scientists moeten worden, integendeel zelfs. Data science & advanced analytics is een andere functionele discipline waarvoor diepgaande technische en econometrische competenties zijn vereist. De finance functie, als dé primaire besluitvormingsondersteunende functie in veel organisaties, kan echter waarde toevoegen door hun kennis van zowel finance als de ‘business’ in te zetten bij het formuleren van Big Data & Analytics-initiatieven en het omzetten van analytische inzichten naar waardevolle commerciële en financiële impact.
 
Middels onze onderzoeksstudie ‘Big Data & Analytics en de finance functie’ hebben we inzichten verzameld over, onder andere, hoe vertrouwd finance professionals zijn met Big Data & Analytics, in hoeverre zij vinden dat hun huidige finance functie in staat is een leidende rol in Big data & Analytics te spelen en welke factoren zij als de belangrijkste uitdagingen beschouwen. De enquêteresultaten laten zien dat 71 procent van de respondenten slechts beperkte praktische ervaring heeft met Big Data & Analytics. 27 procent geeft aan dat zij regelmatig betrokken is bij Big Data & Analytics en slechts 2 procent verklaarde dat zij een leidende rol speelt op dit gebied.
 
 
 Ondanks deze resultaten, die een relatief beperkte betrokkenheid aantonen, vindt iets meer dan de helft van de respondenten (54 procent) dat hun huidige finance functie (zeer) geschikt is om een leidende rol in Big Data & Analytics te spelen.
 
 
 
 
De belangrijkste reden waarom finance professionals denken dat ze onvoldoende in staat zijn om een leidende rol te spelen in Big Data & Analytics is dat ze vinden onvoldoende over de vereiste vaardigheden en/ of kennis te beschikken; zowel binnen het technische domein alsook op het gebied van analytics/ statistiek.
 
De onderzoeksresultaten laten verder zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten daarnaast van mening is dat de financiële functie voornamelijk wordt beschouwd als een leverancier van retrospectieve managementinformatie. Uit het onderzoek blijkt dat deze factoren ook worden beschouwd als de belangrijkste uitdagingen voor de finance functie bij het versterken van haar Big Data & Analytics competentie. Om hun betrokkenheid bij Big Data & Analytics te vergroten dienen finance professionals zichzelf derhalve vooral te verbeteren op de punten die als meest uitdagend voor hen worden beschouwd.
 
 
 
Om hun betrokkenheid bij Big Data & Analytics te vergroten doen (businessgefocuste) finance professionals zich er goed aan om:
Hun technische en analytische/ statistische competenties te versterken om daarmee in staat te zijn de linking pin rol tussen data scientists, IT en de ‘business’ te kunnen vervullen
Een ‘toekomstgerichte managementinformatie mindset’ te ontwikkelen en, als gevolg daarvan, toe te staan dat relevantie en tijdigheid in veel gevallen belangrijkere aspecten zijn in besluitvorming- en performance managementprocessen dan volledigheid en (100%) juistheid.

Mark Slomp MSc RC is Management Consultant bij Bisnez Management. Ir. Liesbeth Bout RC is Principal Consultant bij Capgemini Consulting en leider van het domein Finance, Performance Management en Data Science & Analytics.

———————————————————————————————————-
 
U heeft alle data tot uw beschikking om de wereld van vandaag te verklaren en die van morgen te voorspellen. Wilt u nu uw kansen met uw data benutten? Wilt u Big Data & Analytics succesvol toepassen? Volg dan de training Big Data & Analytics voor Financials en minimaliseer direct risico’s, verlaag kosten en spot nieuwe kansen. Schrijf u vandaag nog in.
 
Gerelateerde artikelen