‘Finance managers optimistisch over digitale vooruitgang. IT- en HR-managers niet’

Er gaat 41 miljard om in Non Fungible Tokens
Financieel management en IT verschillen over digitale transitie

Financiële managers zijn optimistisch zijn over de voortgang van digitale transformaties binnen bedrijven. Dat is opvallend omdat de HR- en IT-collega’s veel minder positief zijn over deze dynamiek. Dat blijkt uit recent onderzoek van onderzoek ‘State of the Digital Nation 2023’ van IT-dienstverlener Unit 4.

  • Financiële managers zijn optimistisch over digitale transformatie terwijl HR- en IT-collega’s minder positief 
  • vertrouwensverschil wordt toegeschreven aan uiteenlopende percepties …
  • … IT-managers zien digitalisering als voortdurende cyclus terwijl financiële managers dit als een afgebakend project opvatten
  • samenwerking tussen financiële en IT-afdelingen daarom essentieel voor succesvolle digitale transformatie

Het onderzoek benadrukt dat wederzijds begrip en nauwe samenwerking tussen financiële en IT-afdelingen essentieel zijn voor succesvolle digitale transformaties. Leidinggevenden moeten plannen afstemmen en gezamenlijk aan projecten werken, terwijl heldere communicatie van de CIO over technologie-impact bijdraagt aan het begrip binnen de organisatie.

Financieel management vs IT management

Het vertrouwensverschil kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan uiteenlopende percepties per afdeling ten aanzien van de digitale transformatie. Terwijl IT-managers digitalisering als een voortdurende cyclus beschouwen, zien financiële managers het vaak als een afgebakend project met een duidelijk begin, midden en einde. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor effectieve samenwerking tussen de financiële afdeling en de rest van het bedrijf, zo stellen de onderzoekers.[Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Om financiële en IT-afdelingen meer op één lijn te krijgen, is wederzijds begrip en nauwe samenwerking essentieel. Leidinggevenden moeten plannen afstemmen en gezamenlijk aan digitale transformatieprojecten werken. Daarnaast kan heldere communicatie van de CIO over technologie-impact, bijdragen aan het begrip over digitalisering en IT binnen de organisatie.

CFO profiteert van real time date uit IT systemen

Wanneer financiële en IT-afdelingen samenwerken, kunnen CFO’s namelijk profiteren van real-time data-analyse en IT-technologie voor verbetering van hun financiële planning. Dit stelt hen bijvoorbeeld in staat om risico’s beter in te schatten, om op kansen te anticiperen en om stakeholders tevreden te stellen.

CFO en financieel management moeten in overleg

Begrip tussen financiële en IT-afdelingen is volgens het onderzoek dan ook cruciaal -zéker gezien de complexiteit van IT en financiële vereisten. De opstellers noemen de samenwerking tussen CIO’s en CFO’s essentieel om inzicht te krijgen in kansen en obstakels van de transformatie die bedrijven (moeten) doormaken. Ondanks verschillende expertisegebieden wordt geadviseerd regelmatig bij elkaar te komen, bijvoorbeeld tijdens maandelijkse vergaderingen of informele koffiemomenten.