Finance Forum: Creditmanagement – Positie binnen de organisatie

De stelling: Creditmanagement en werkkapitaalbeheer worden steeds belangrijker op strategisch niveau. Het hoofd creditmanagement moet daarom deel uitmaken van het managementteam.

Hans Lohuis (Concerncontroller bij KEMA)

Met deze stelling ben ik het oneens. Creditmanagement en werkkapitaalbeheer zijn essentieel voor een onderneming. Geen discussie. Maar het optimaliseren hiervan begint bij uitstek bij de onderliggende processen en control procedures in de organisatie. Binnen KEMA valt hierbij te denken aan een uniform Lead to Contract proces met heldere normen voor betaaltermijnen, trainen van project managers waarbij de relatie tussen werkkapitaalbeheer en het resultaat van de vennootschap wordt getoond, periodieke cash flow forecasts, etc.

Op het moment dat deze processen integraal in de organisatie zijn verankerd, hoeft het hoofd creditmanagement geen onderdeel uit te maken van het managementteam. Sowieso ben ik voorstander van kernachtige managementteams waarbij de nadruk ligt op de markt en organisatorische vaardigheden aangezien dit de besluitvaardigheid vaak ten goede komt.

Carla van Delft (Group Credit Manager bij Provimi Holding)

Gezien de huidige financiële onrusten in de markt is het zeker voor global creditmanagement van vitaal belang deel uit te maken van het managementteam omdat wij proactief moeten kunnen anticiperen op de verwachte omzetten, groei en risico’s. Nu wil ik werkkapitaalbeheer in een veel ruimer content plaatsen; risicobeheer, landenrisico’s, maar zeker ook valuta risico, securities en andere zekerheden en het hele spectrum daarom heen. Credit control moet samen met het managementteam omzet stimulerend werken en tegelijkertijd ervoor zorg dragen dat de risico’s zoveel mogelijk afgedekt zijn en de betalingen ontvangen worden.

Jeroen de Fost (Manager Debiteuren, Crediteuren & Bestandsbeheer bij Lekkerland)

De credit manager heeft de laatste jaren, mede ingegeven door de economische crisis, een steeds prominentere rol ingenomen binnen het bedrijfsleven. Het belang van strak georganiseerd creditmanagement is onomstotelijk aan het licht gekomen en de basis voor gezonde bedrijfsvoering nu en in de toekomst. Onder het motto ‘no cash, no business’ beweegt de credit manager zich tussen alle geledingen van het bedrijf en zou je neigen te beamen dat deze inmiddels specifiek verworden functie deel uit zou kunnen maken van het managementteam.

Niet slechts de belangen van Finance behartigend noch gekleurd door Sales maar met ‘fingerspitzengefühl’ voor alle belangen, hééft creditmanagement bij Lekkerland een voorname positie verworven echter rapporterend aan de Financieel Directeur. Als eigenaar van de portemonnee van het bedrijf kan laatstgenoemde zich mijns inziens niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken, maar bewaakt zijn credit manager dit proces.

Vanzelfsprekend is de samenstelling van een managementteam afhankelijk van de soort en grootte van het bedrijf maar is de boodschap dat deze rol later nooit als onderschoven kindje mag worden afgedaan. De ‘man in charge’ moet de continu in ontwikkeling zijnde credit-markt strak volgen, daarmee het bedrijf behoeden voor malaise maar ook voorzien van strategische impulsen. Met behulp van commerciële inslag welke een credit manager dan ook niet mag ontberen dient hij het belang van zijn rol uit te dragen en een poot tussen de deur moeten weten te krijgen van de directiekamer. Bij Lekkerland werken we op deze wijze al jaren succesvol samen!
___________________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere werkkapitaal positie
In de vijfdaagse masterclass Strategisch Werkkapitaal Management wordt ingegaan op alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie. U krijgt inzicht in de achterliggende processen en u ontdekt welke instrumenten en technieken u wanneer het beste kunt inzetten.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
___________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen