Filmwereld heeft ook een financieel verhaal

Achter alle glitter en glamour krijgt de financiële kant van de filmwereld weinig aandacht. Omdat financiering en behaald rendement ook achter de filmwereld motoren zijn, wil ik dat onrecht enigszins rechtzetten met enkele grafieken over het financiële belang van afzonderlijke films, over hun winstgevendheid en over het succes van regisseurs, vooral van Steven Spielberg.

In een vorig artikel bleek dat:
– er in het algemeen geen verband is tussen publiekswaardering en kassa-omzet van films,
50 procent van de films de produktiekosten niet terugverdient en
– de regisseur voor 12 procent de filmomzet verklaart, wat je niet zou verwachten.

Wat kunnen we nog meer uit de IMDB-data halen?

1. Kassa-omzet van de 50 best gewaardeerde films

Deze grafiek laat zien dat een hoge publiekswaardering geen garantie is voor een bovengemiddelde omzet. Slechts 23 van de 50 hoogst gewaardeerde films (46%) realiseerden meer dan de gemiddelde filmomzet (horizontale lijn / € 50 miljoen). Enkele hooggewaardeerde films zijn zelfs geflopt.

2. Waardering van de 50 best verkochte films

De grafiek met de 50 best verkochte films laat een minder vreemd beeld zien. 'Best verkocht' blijkt te betekenen; boven de 300 miljoen dollar. Slechts vijf films realiseerden de topomzet ondanks een beneden gemiddelde waardering. Een goede waardering is dus toch een voorwaarde voor een topomzet. 

3. 20 Meest winstgevende films en hun productiebudget

Financiers van films zijn natuurlijk in de behaalde winst geïnteresseerd. Een aantal films slaagt daar goed in door meer dan 250 miljoen dollar winst te realiseren. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk het beheersen van de productiekosten. Bijvoorbeeld bij 'Jurassic World' is dat bij een hoge winst ($ 500 miljoen) tegen 150 miljoen dollar productiekosten goed gelukt. Ter vergelijking: de gemiddelde film maakte een winst van 12 miljoen dollar tegen 38 miljoen dollar productiekosten.

4. Gemiddelde waardering films per regisseur

Deze grafiek van de gemiddelde filmwaardering per  regisseur (dus niet de waardering van de regisseur zelf) laat grote verschillen zien. Ook de spreiding (de zwarte lijn) rondom dit gemiddelde verschilt. De films van de beste (Peter Jackson / 7,7) worden duidelijk beter gewaardeerd dan die van de slechtste (Robert Rodriguez / 5,4).

Opvallend is dat de regisseurs die het hoogst scoren ook veel films gemaakt hebben, zoals uit grafiek 5 blijkt. Peter Jackson (7,7) maakte er 9, Steven Spielberg (7,25) 25 en Clint Eastwood (7,2) 19. Ze scoren dus ondanks de hoge productiviteit ruim boven de gemiddelde filmwaardering van 6,3.

5. Aantal films en totale winst per regisseur

De grafiek laat zien dat sommige regisseurs erg productief zijn, zoals Steven Spielberg (25 films) en Clint Eastwood (19 films). Voor Spielbergs financiers resulteerde dat in de onvoorstelbaar hoge winst van 2.500 miljoen dollar; even zoveel als de nummers twee en drie samen. Hij verdiende gemiddeld 100 miljoen dollar per film. Een andere opvallend winstgevende regisseur is George Lucas (Star Wars). Hij maakt maar vijf films, maar die leverden 1.350 miljoen dollar op; gemiddeld 270 miljoen dollar per film.

6. Steven Spielberg; winst per film

Door zijn grote financiële belang is het interessant in te zoomen op de films van Steven Spielberg. Door de gemiddeld matige rentabiliteit van films is de hoge rentabiliteit van zijn films heel belangrijk voor Hollywood. Zijn hoge productiviteit en winstgevendheid maken hem tot een steunpilaar, wat niet genoeg benadrukt kan worden. Slechts drie Oscars kreeg hij er – tot nu – voor terug.

De grafiek laat zien dat toch 4 van zijn films afsloten met een verlies. En 3 films realiseerden minder winst dan het gemiddelde van de bedrijfstak (= $12 miljoen). Maar de overige 18 films waren zeer winstgevend. Vooral de winsten van E.T., Jurassic Park en Jaws vallen op. U begrijpt dat Spielberg makkelijk financiers vindt en dat zij voor kansrijke projecten graag Spielberg inschakelen.

Toch is een waarschuwing wel op zijn plaats; de grafiek laat een dalende winst-trend zien; Is Spielberg op zijn retour? Misschien dat de films die in de maak zijn het tij keren.

Dus wie brengen het geld binnen in Hollwood?
Succesvolle regisseurs als Steven Spielberg en George Lucas en de topfilms.

Drs. Rene Verbrugge is zelfstandig adviseur voor het MKB en auteur van het boek “Schep meer financiële ruimte om te ondernemen en zorg voor grip op uw werkkapitaal”.
 

Gerelateerde artikelen