Familiebedrijven worstelen met toekomstperspectieven

Juiste balans tussen langetermijndoelstellingen en kortetermijninitiatieven essentieel voor succes.

Familiebedrijven neigen naar een langetermijnvisie die is geworteld in gedeelde waarden, visie en cultuur, waardoor controle van de onderneming door de familie jarenlang behouden kan worden. Maar familiebezit op zichzelf is geen garantie voor de continuïteit van het bedrijf. Dit is een van uitkomsten van het nieuwe rapport van Deloitte, Global family business survey 2019.

Voor het onderzoek ondervroeg Deloitte bijna 800 leidinggevenden uit 58 landen wereldwijd over de uitdagingen en kansen waarmee zij op dit moment te maken hebben. Een van de belangrijkste doelstellingen op lange termijn is het behouden van het bedrijf in de familie. Toch heeft slechts 41 procent van de ondervraagden vertrouwen in hun plannen voor opvolging.

“Ondanks de focus op de langetermijndoelstellingen, lijken familiebedrijven gevoelig voor prioriteiten op korte termijn. Hoe noodzakelijk die op dat moment ook lijken, ze ondersteunen de uiteindelijke visie en doelstellingen van het familiebedrijf vaak niet”, zegt Sjoerd Bakker, family business leader van Deloitte. “De kloof tussen ambities op de lange termijn en prioriteiten op de korte termijn kan niet alleen het behoud van familietraditie en nalatenschap in gevaar brengen, maar ook het familievermogen.

Geen gemeenschappelijke visie

Drie van de belangrijkste uitdagingen voor familiebedrijven zijn: De onderneming in familiebezit houden, het waarborgen van de nalatenschap en het behoud van familievermogen. 68 procent van de leidinggevenden geeft aan dat ze van plan zijn om het bedrijf in de familie te houden, terwijl slechts 26 procent een plan klaar heeft om de CEO op te volgen. Voor andere directiefuncties ligt dit percentage nog lager.

Daarnaast gelooft minder dan een derde van de respondenten dat hun families een gemeenschappelijke visie hebben op de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Bovendien zou eenzelfde aantal respondenten bereid zijn om op zijn minst enige mate van controle over het bedrijf op te geven voor meer financieel succes op lange termijn.

Innovatie en flexibiliteit voor continuïteit

Flexibiliteit (61 procent) en innovatiekracht (39 procent) worden gezien als de drijfveren voor stabiliteit en toekomstig succes van het familiebedrijf. Terwijl sommige families hun bedrijf uitbreiden naar een andere bedrijfstak of geografie, zag slechts 26 procent van de respondenten diversificatie als mogelijkheid de onderneming de komende 10 tot 20 jaar te ondersteunen.

“Familiebedrijven die zowel hun ambitie voor de komende 10-20 jaar als hun prioriteiten voor de korte termijn (6-12 maanden) kunnen definiëren en met elkaar kunnen verbinden, zullen een veel grotere kans hebben de toekomst van hun bedrijf te waarborgen, mits ze beschikken over de juiste discipline, bestuursstructuur en communicatievaardigheden”, vult Bakker aan.


(bron: Deloitte)

Gerelateerde artikelen