Familiebedrijven benutten internationale groeikansen onvoldoende

Door de crisis stagneert de afzet; mede daarom richt de helft van de familiebedrijven het vizier op het buitenland. Familiebedrijven exporteren echter met name binnen de eurozone, waarmee ze de internationale groeikansen onvoldoende benutten.

Continuïteit van de onderneming noemen ondernemers als meest belangrijke doelstelling. Eén op de drie ondernemers in familiebedrijven voorziet in het komend halfjaar een slechtere orderportefeuille voor de eigen onderneming. Met name de winstgevendheid en investeringsmogelijkheden staan onder druk.

Dit blijkt uit de vijfde Van Lanschot Familiebedrijven Barometer, een halfjaarlijkse peiling onder ondernemers in Nederlandse familiebedrijven.

Internationale groeikansen
Driekwart van alle ondernemers die deelnamen aan het onderzoek, ervaart groeiremmingen door de crisis. De helft van de familiebedrijven richt zich op export; bij de helft van de exporterende bedrijven speelt de crisis een rol bij de beslissing om in het buitenland zaken te doen. Een op de vijf familiebedrijven realiseert door de export méér dan een kwart van de omzet. Bedrijven met een sterk internationaal karakter zijn crisisbestendiger: zij richten zich op groei. Dit zijn ook vaker de bedrijven die hun toekomstvisie niet hebben hoeven aanpassen; de directeur-eigenaren van deze bedrijven zijn relatief kort eigenaar (1 tot 5 jaar).

Visie in het hoofd
Bij bijna de helft van de ondernemers zit de visie op de toekomst van het eigen familiebedrijf alléén in het hoofd. Dit maakt familiebedrijven in zekere zin kwetsbaar. Het maakt de managementaansturing moeilijker. Eenderde van de familiebedrijven geeft aan dat ze hun toekomstvisie door de crisis niet heeft hoeven aanpassen. Van de ondernemingen met een positieve toekomstverwachting heeft 50% een actuele toekomstvisie op papier staan; voor ondernemingen met een negatieve toekomstverwachting is dit 32%. Ondernemers die aangeven te werken in een open en actieve bedrijfscultuur zijn positiever over de conjunctuur en de winstverwachtingen.

Vertrouwen in ondernemersklimaat stijgt iets
Uit de periodieke meting van Van Lanschot onder 256 directeuren van familiebedrijven komt naar voren dat het vertrouwen in het ondernemersklimaat licht is gestegen. In het voorjaar was nog maar 14% van de ondernemers positief gestemd over het ondernemersklimaat, na de verkiezingen in september is dat vertrouwen iets gestegen naar 29%. Conclusie is dat de meerderheid van de ondernemers nog altijd negatief is gestemd over het politieke ondernemersklimaat onder het tweede kabinet Rutte.

Bron: Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Gerelateerde artikelen