Familiebedrijf zoekt uitbreiding dichter bij huis

Uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG en de Europese organisatie voor Familiebedrijven EFB onder bijna negenhonderd familiebedrijven in Europa blijkt dat bijna 90% van de onderzochte bedrijven op dit moment op zoek is naar mogelijkheden om te investeren.

Europese familiebedrijven die willen uitbreiden zoeken het steeds dichter bij huis. Vooral het thuisland is bij de bedrijven in trek om het marktaandeel uit te breiden. Ook andere landen in Europa zijn bij de bedrijven in beeld, maar die moeten vooral vertrouwd en dicht bij huis zijn.
Bijna de helft van de onderzochte bedrijven is van plan het marktaandeel in eigen land uit te breiden, een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Eén op de vijf bedrijven overweegt in een ander, naburig Europees land te investeren. De geringe afstand en de relatieve bekendheid met deze landen maken investeringen in deze landen volgens de bedrijven minder risicovol.
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de bedrijven het komend jaar een andere strategische koers overweegt. Zo geeft één op de vier bedrijven aan de benoeming van een externe bestuursvoorzitter te overwegen, die het mogelijk maakt de zeggenschap binnen de familie te behouden.
 
Gekwalificeerd personeel
‘Het toekomstige succes van familiebedrijven heeft een directe relatie met de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel’, zegt Ernst Groenteman, partner bij de Familiebedrijvenpraktijk van KPMG.
 
Groenteman: ‘Naast het feit dat zij de war for talent als een belangrijke uitdaging zien, baren de stijgende arbeidskosten grote zorgen. De bedrijven zijn dan ook voorstander aanzienlijke hervormingen van de regelgeving zodat zij beter in staat zijn om gekwalificeerd personeel aan te trekken.’ 
___________________________________________________________________________________________________
Bent u ondernemer, manager, accountant, M&A-adviseur of financier en bent u actief in overnames? Wilt u uw bedrijf voor de hoogste prijs verkopen? Wilt u een bedrijf overnemen en geen euro te veel betalen? Volg dan een van onze succesvolle cursussen gericht op fusies en bedrijfsovernames (M&A), Corporate Finance en Private Equity. Schrijf u nu in.
___________________________________________________________________________________________________
De helft van de onderzochte ondernemingen geeft dan ook aan dat zij voorstander zijn van het invoeren van regelgeving die de arbeidsmarkt flexibeler maakt. ‘Vergeleken met zes maanden geleden is dit een stijging van ruim 10 procent’, aldus Groenteman. ‘Deze toename is een bewijs van het feit dat de bedrijven gekwalificeerd personeel niet alleen zien als het belangrijkste bezit, maar ook als de grootste uitdaging. Daarnaast juicht de helft van de bedrijven een verlichting van de administratieve lasten toe en is ruim 40 procent voorstander van zowel lagere belastingen als een vereenvoudiging van de belastingwetgeving.’
 
Eigen vermogen
Vergeleken met vorig jaar hebben de onderzochte familiebedrijven minder moeite om aan financiering te komen. Vorig jaar had de helft van de bedrijven problemen om aan geld te komen, nu is dit nog maar 20%. Deze bedrijven maken zich met name zorgen over mogelijke gevolgen hiervan voor de groei en het succes van de onderneming. Van de onderzochte bedrijven geeft bijna de helft de komende zes maanden de voorkeur aan financiering via de bank.
 
Groenteman: ‘In hun streven naar duurzame groei proberen familiebedrijven een balans te vinden tussen hun financieringsbehoefte, hun terughoudendheid om de controle uit handen te geven en hun behoefte aan privacy. Dat betekent dat veel bedrijven er voor hun financiering de voorkeur aangeven om waar mogelijk hun eigen vermogen aan te spreken. Bijna 30 procent geeft aan dat deze vorm van financiering de voorkeur heeft. Wanneer in het huidige financiële klimaat de winsten van de bedrijven onvoldoende zijn om te herinvesteren en banken steeds veeleisender worden, ligt de mogelijke oplossing voor de bedrijven mogelijk in een verschuiving naar ander, minder traditionele maar niet minder aantrekkelijke bronnen van externe financiering, zoals individuele investeerders.’

Gerelateerde artikelen