Faillissementsrisico niet in alle sectoren hoger

Nu de economie langere tijd in onstuimig weer verkeert, klimt het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting tot een niveau van 9.000 om volgend jaar verder te stijgen. Rekeninghoudend met de aanwas van bedrijven is het faillissementsaandeel echter niet in alle sectoren toegenomen.

Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau in samenwerking met ING Commercial Finance.

Met uitzondering van de horeca tellen alle commerciële sectoren fors hogere aantallen faillissementen. Wanneer rekening wordt gehouden met het toegenomen aantal bedrijven blijkt het aandeel faillissementen in de industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening over de eerste helft van 2012 nog steeds lager dan in de zelfde periode van het crisisjaar 2009. In de bouw, detailhandel en transport en logistiek is het aandeel faillissementen wel hoger, waarbij de bouw eruit springt.

Hoewel het aantal faillissementsaandeel nog meevalt, maken de matige economische vooruitzichten en de verwachte stijging van het aantal faillissementen verscherpte aandacht voor betalingsrisico wel belangrijker. In de praktijk beloopt het bedrag dat bij faillissement gemiddeld overblijft immers slechts zo’n vijf procent van de oorspronkelijke vordering.

Bron: ING Economisch Bureau
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

 

Gerelateerde artikelen