Faillissementsgolf gaat er volgend jaar komen

Ondergang van zombiebedrijven is volgend jaar 26% hoger dan voor corona.

Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt wereldwijd een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht. In 2022 zal dat neerkomen op een stijging van 33 procent.

Dat voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2021 en 2022. Nederland staat volgend jaar een stijging van het aantal faillissementen te wachten, na een verdere daling dit jaar. Artradius verwacht in Nederland een stijging (+26 procent) ten opzichte van de periode vóór corona. Omdat de coronasteun nog doorloopt, blijft het aantal faillissementen echter nog een tijdje laag.

Tot nu toe is de verwachte stijging van het aantal faillissementen na de coronacrisis internationaal uitgebleven. Wereldwijd was vorig jaar zelfs sprake van een daling (-14 procent) en ook dit jaar is het aantal faillissementen relatief laag.

Dit heeft echter een tijdelijk karakter, omdat de overheidssteun in veel landen binnenkort wordt afgebouwd of al is stopgezet. De verwachte stijging van het aantal faillissementen varieert sterk per land als wordt gekeken naar het niveau in 2022 ten opzichte van 2019, het pre-corona niveau.

De grootste stijgers zijn Italië (+34 procent), het Verenigd Koninkrijk (+33 procent) en Australië (+33 procent).

In Europa lopen de faillissementen in een aantal landen al in 2021 op, zoals Tsjechië (+14 procent) en Spanje (+24 procent). In Tsjechië komt dat doordat al in de eerste helft van 2021 de meeste steunmaatregelen zijn gestaakt, terwijl in Spanje het economische herstel maar mondjesmaat op gang komt.

De komende kwartalen verwacht Atradius in meer landen een stijging te zien, omdat de overheidssteun wordt afgebouwd.

“Nu de markt het weer meer zelf moet gaan doen, zal het aantal faillissementen in Nederland volgend jaar toenemen”, zegt Theo Smid, econoom bij Atradius. “Mede doordat een deel van de bedrijven die in 2020 is gered, zonder steun niet kan overleven, de zogenaamde zombie-bedrijven.”

Toch presteert ons land relatief goed. Zo zal het aantal faillissementen in 2022 naar verwachting circa 5.500 bedragen. Dat is veel lager dan de vorige piek in 2013, toen 12.500 bedrijven de deuren moesten sluiten.

Nieuwe wetgeving remt volgend jaar mogelijk de groei van het aantal faillissementen af, denkt Artradius. Met name door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord die dit jaar van kracht is geworden. Deze nieuwe wet moet de herstructurering van bedrijven mogelijk maken zonder dat er een faillissementsprocedure aan te pas komt.

Hoewel in de meeste landen faillissementen in 2022 zullen toenemen, ziet Atradius ook een aantal lichtpuntjes. In Brazilië (-35 procent), Zuid-Korea (-15 procent) en Ierland (-10 procent) daalt het aantal faillissementen naar verwachting tot onder het niveau van 2019. In Duitsland (+2 procent) en Zweden (+3 procent) blijft de stijging van faillissementen beperkt tot enkele procentpunten.

Ook de Verenigde Staten, waar het bedrijfsleven profiteert van aanzienlijke overheidssteun en een sterk herstel van de Amerikaanse economie, laat een beperkte stijging zien (+6 procent).

Hoewel de groeivooruitzichten er wereldwijd vooralsnog positief uitzien, wijst Atradius erop dat een aantal risico’s het economisch herstel nog in de weg kunnen staan, zoals het mogelijk opnieuw oplaaien van de Deltavariant van het coronavirus en voortdurende verstoringen in de internationale bevoorradingsketens.

 

Gerelateerde artikelen