Failliet!

fallback
Nog nooit gingen zoveel bedrijven failliet. Over de oorzaken valt te twisten. De recessie! Onzin: slecht management! Hoe dan ook: kansen genoeg voor credit managers.

Er wordt wat onderzocht op het gebied van faillissementen! Over één conclusie zijn alle onderzoeken het eens: het aantal faillissementen blijft stijgen. Over de oorzaak lopen de meningen uiteen. Het is de recessie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder gaf Loek Hermans van MKB-Nederland aan dat ook de terughoudendheid van banken in het verstrekken van financieringen weinig bijdraagt aan de financiële situatie bij vooral het midden- en kleinbedrijf. Familiebedrijf-hoogleraar Roberto Flören gaf onlangs in zijn column in Het Financieele Dagblad een nieuwe reden: gebrekkige bedrijfsoverdracht. Driekwart van familiebedrijven heeft de overdracht niet geregeld. In Europa – aldus Flören – is dit de op één na belangrijkste oorzaak van faillissement.
Het financieel management-adviesbureau Alterim Support publiceerde kort geleden de resultaten van een eigen onderzoek naar faillissementen, en stelt dat er grofweg vijf oorzaken zijn aan te wijzen. Niet de concurrentie, niet de recessie maar het management is meestal debet aan het volledig laten ontsporen van bedrijfsprocessen. Slecht topmanagement verzamelt slecht middenkader. En dan gaat het mis. Andere oorzaken: teveel aandacht voor slecht renderende activiteiten (afstoten dus), geen juridische scheiding tussen risicovolle en risicoarme activiteiten, een gebrek aan informatie en tot slot: fraude van medewerkers.

Vooralsnog is het aantal faillissementen historisch hoog. En ondanks positieve signalen is de economie nog steeds niet rooskleurig te noemen. Echt afnemen zullen die faillissementen dus niet. Steeds meer bedrijven zullen zich focussen op de inkomstenstroom. Werk aan de winkel dus voor credit managers. In die sector zal het aantal faillissementen ook dit jaar nog wel achterblijven.

Gerelateerde artikelen