Facevalue introduceert flexibele online factoring

Nederlandse fintech biedt werkkapitaalfinanciering voor mkb met flexibele factoring zonder vaste kosten

Facevalue, een fintech uit Hilversum, introduceert een online platform voor debiteurenfinanciering op basis van facturen voor Europese mkb-ondernemingen. In tegenstelling tot traditionele factoring, waarbij mkb-ondernemers doorgaans al hun openstaande facturen aan de financier moeten verkopen tegen hoge vaste kosten voor een gefixeerde termijn van meestal twee jaar, biedt Facevalue ondernemers volledig de vrije keus om te bepalen wanneer en welke facturen ze willen verkopen, zonder vaste kosten.

“Door de enorme veranderingen in de bankensector van het afgelopen decennium is het voor de meeste ondernemers een behoorlijke uitdaging geworden om een financieringsverzoek aan kredietverstrekkers voor te leggen”, zegt Neels Bornman, Chief Executive van Facevalue. “Er is zelden iemand beschikbaar om hun aanvraag te beoordelen, laat staan dat er iemand is die de dynamiek van het bedrijf doorgrondt. De casus is al snel verouderd tegen de tijd dat de aanvraag is beoordeeld. Facevalue heeft een veilig online platform gebouwd dat automatisch allerlei factuurgegevens analyseert, verschillende bestandstypen converteert en indeelt en alle openstaande facturen van een klant in een overzicht zet waarin de klant zelf handmatig of via ingestelde regels kan bepalen welke openstaande facturen ze graag onmiddellijk willen verkopen.”

Platform tussen ondernemers en institutionele beleggers
Facevalue speelt hierbij een centrale rol als vertrouwd platform tussen ondernemingen en institutionele beleggers. Het bedrijf heeft de capaciteit ontwikkeld om op grote schaal met behulp van geavanceerde technologie in te spelen op een van ’s werelds belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering van dit moment. Debiteurenfinanciering is een essentieel instrument voor marktherstel. Dankzij een enorme en aanhoudende groei van de wereldwijde transacties in deze markt overtreft de verwachte omvang ervan straks ruimschoots de niveaus van voor de coronapandemie, terwijl nog maar zo’n 10 procent van het bedrijfsleven van deze financieringsvorm gebruikmaakt.

Volgens brancheorganisatie FCI is debiteurenfinanciering de afgelopen twintig jaar met jaarlijks zeven procent gegroeid van 600 miljard euro rond de eeuwwisseling tot 2,7 biljoen euro nu. Terwijl de markt wereldwijd na de uitbraak van corona zeven procent inzakte, bleef de markt in Nederland groeien met 1,4 procent. De wereldwijde markt wordt momenteel voor 68 procent gevormd door de Europese landen; met name Frankrijk, Duitsland, het VK, Italië en Spanje, die 70 procent van de Europese markt voor hun rekening nemen.
(Bron: FCI Annual review 2021)

Volgens PWC zit er wereldwijd ruim 1,2 biljoen euro aan ongebruikt werkkapitaal opgesloten in balansen, waarmee 8,8 procent meer rendement op geïnvesteerd vermogen zou kunnen worden gerealiseerd. Veertien van de zeventien door PWC geanalyseerde bedrijfstakken vertonen afgelopen jaar een verslechtering van het netto aantal werkkapitaaldagen.
(Bron: PWC Working Capital report 2021)

“Uit onze research naar Europese middelgrote bedrijven blijkt dat er voorafgaand aan de pandemie weliswaar sprake was van omzetgroei van jaar op jaar, maar dat deze bedrijven moeite hadden om de omzet in cash om te zetten. Bovendien zijn de kapitaalbestedingen als percentage van de omzet blijven dalen, wat erop wijst dat bedrijven hun cash beheren door geen investeringen te doen. De omzetten die tijdens de pandemie daalden beginnen nu pas weer te herstellen. We voorzien dat kapitaalbestedingen als percentage van de omzet een lage prioriteit blijven houden, terwijl kasstroombeheer de hoogste prioriteit krijgt”, stelt Bornman.

Veel bedrijven zijn terughoudend in het opnemen van financiering op basis van openstaande facturen in hun financiële planning vanwege de relatief hoge vaste kosten die er doorgaans mee zijn gemoeid. Door het starre karakter en de vaste kosten los te laten, biedt Facevalue een oplossing die onderdeel kan uitmaken van de financiële planning van elke onderneming, ongeacht de omvang. Er is namelijk een directe correlatie tussen de waardeontwikkeling van een bedrijf en de effectiviteit van het werkkapitaalbeheer.