EY: Winst zorgaanbieders halveert, verpleeghuizen draaien met verlies

De winst in de zorg staat onder druk. In vier jaar tijd is de winst van zorgaanbieders (onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties etc.

Dit blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 en de bijbehorende financiële stresstest van EY. Dit jaarlijkse benchmarkonderzoek is gebaseerd op gegevens uit 1.170 jaarrekeningen van zorginstellingen die tot en met juli 2017 zijn gedeponeerd.

Gevolgen: bezuinigingen en minder investeringen

‘Bij dergelijke lage resultaten worden de financiële afspraken met banken vaak doorbroken wat kan leiden tot hogere rente, extra streng toezicht en op termijn mogelijk faillissement. Het risico bestaat dat zorgaanbieders als reactie hierop gaan bezuinigen en niet meer investeren in innovatie.’ Dit stelt Rob Leensen, partner en accountant bij accountants en adviesorganisatie EY en gespecialiseerd in de zorgsector.

‘De technologische vooruitgang vraagt op dit moment juist om grote investeringen. Lage winsten zijn een rem op deze investeringen en zorgen dan ook voor een zeer zorgelijke en onwenselijke situatie. Een operatierobot is een stevige investering, maar leidt op termijn tot efficiëntere en betere zorg. Zorgaanbieders die dit soort aankopen niet meer kunnen doen, komen in een negatieve spiraal terecht.’

Volgens Leensen zijn de dalende winstcijfers te verklaren door de lagere tarieven afgedwongen door de verzekeraars en gemeenten en de snel stijgende kosten van met name dure geneesmiddelen.

Noodklok voor opleidingsziekenhuizen

Met name opleidingsziekenhuizen laten een opvallende verslechtering zien van de financiële situatie. De winstcijfers kelderden in 2016 met maar liefst 40%. In 3 jaar tijd daalden de winstcijfers van bijna 3% naar 1%. ‘Opleidingsziekenhuizen zijn de kraamkamer voor innovatie in de zorg en de lage winstcijfers voor deze groep zijn dan ook extra schadelijk’, zegt Rob Leensen.

Slechte cijfers langjarige trend

De stresstest, een score op de normen die banken hanteren bij financiering, geeft aan dat over de hele breedte de financiële performance verslechtert. Dit is een al langer lopend proces, waarvan het einde overigens nog niet in zicht lijkt. ‘Het is nu 5 voor 12 voor de zorg. De sector moet inzetten op structurele verbetering van de winst door specialisatie in de zorg die ze bieden, verdere samenwerking, efficiëntere inzet van beschikbare capaciteiten en brede inzet van eHealth en mHealth oplossingen’, aldus Leensen.

Gerelateerde artikelen