EY wilde Wirecard goedkeuren

EY zou goedkeuring geven mits een fors bedrag van de Filipijnen naar Wirecard Duitsland zou komen.

EY bereidde begin juni een goedkeurende verklaring voor bij de cijfers over 2019 van Wirecard, vlak voordat het bedrijf ineenstortte nadat bleek dat er 1,9 miljard euro in de boeken stond die waarschijnlijk nooit hebben bestaan. Dat meldt de Financial Times. Met de goedkeurende verklaring wees EY beschuldigingen van klokkenluiders en serieuze zorgen van KPMG over de cijfers van de Duitse betalingsverwerker af. KPMG had in opdracht van Wirecard eind april een rapport uitgebracht waaruit bleek dat er enorme sommen geld uit de boeken niet verifieerbaar waren. 

Wel stelde EY als voorwaarde aan de goedkeurende verklaring dat een bedrag van 440 miljoen euro van de Filipijnen naar Duitsland zou worden overgemaakt. Een goedkeurende conceptverklaring die de Financial Times heeft ingezien werd door EY begin juni naar het management van Wirecard gestuurd. Een week later stortte de beurskoers in elkaar en werd het faillissement van Wirecard aangevraagd. Sinds die tijd ligt ook EY onder vuur, dat jarenlang goedkeurende verklaringen gaf bij cijfers van (onderdelen van) Wirecard. In een reactie meldt EY dat de publicatie van de jaarcijfers 2019 van Wirecard meerdere keren werd uitgesteld “omdat EY Duitsland het bedrijf liet weten dat het niet in staat was om het auditwerk af te ronden”, en dat “het uiteindelijk het werk van EY Duitsland was waardoor de aan Wirecard gerelateerde fraude werd onthuld.”

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen