Extra voordeel voor duurzaam investeren

Het fiscale voordeel voor bedrijven loopt op tot 217 miljoen euro.

Bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ze kunnen daarbij rekenen op belastingvoordeel. Het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) is verhoogd naar 217 miljoen euro voor 2023.

De basis van de regeling is de Milieulijst, die aangepast is. Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen.18 bedrijfsmiddelen zijn van de lijst afgevoerd en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving, zo hoopt de overheid.

Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) elk jaar met 48 miljoen euro. Het totale budget voor de MIA en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) komt hiermee op 217 miljoen voor dit jaar 192 miljoen voor de MIA en 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil. De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. En er is ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Voor de industrie

  • Om de circulaire economie verder te stimuleren, zijn nieuwe investeringen in de lijst opgenomen. Zoals het vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact.
  • Ook zijn er meer mogelijkheden voor investeringen gericht op het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening zijn nieuw in de lijst.
  • Gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot staan niet meer op de Milieulijst 2023, omdat meer wordt ingezet op aardgasvrij verwarmen.
  • Het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-emissiereducerende techniek is tot slot verhoogd van half miljoen euro tot 2 miljoen.

Voor mobiliteit

  • De Milieulijst 2023 stimuleert meer investeringen in elektrische en waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen, zoals elektrische bussen.
  • Nieuw zijn waterstof aangedreven mobiele werktuigen, dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractoren, elektrische of waterstof aangedreven truckmixers en elektrisch aangedreven werktuigendragers.
  • Om de scheepvaart te verduurzamen komen in 2023 verbrandingsmotoren in aanmerking die werken op waterstof of methanol

Duurzaam bouwen

In de Nationale Milieudatabase is de milieuprestatie van bouwwerken vastgelegd. In de Milieulijst 2023 zijn de eisen hiervoor vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen.

Voorbeelden van nieuw opgenomen, duurzame bouwmaterialen zijn: wanden, vloeren en deuren met terugnamegarantie en houten isolatieplaten op basis van reststromen.