Extra aanbod van financiering voor midden- en kleinbedrijf

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings
Het midden- en kleinbedrijf kan in het vervolg iets gemakkelijker een lening krijgen. Het ministerie van Economische Zaken heeft garanties verstrekt aan twee nieuwe kredietaanbieders voor het mkb.

De eerste garantieovereenkomst betreft een fonds van FundIQ ter waarde van ruim 31 miljoen euro voor het verstrekken van achtergestelde leningen aan het Nederlandse mkb. Hiermee kunnen mkb-ondernemers, die een beperkte zekerhedenbasis hebben, toch financiering krijgen. FundIQ richt zicht op ondernemers met een kredietbehoefte variërend van 250.000 tot 2,5 miljoen euro.

De tweede overeenkomst (4 miljoen euro) wordt afgesloten met DBS2 Factoring, dat via debiteurenfinanciering de volledige facturatie voor freelancers, zzp’ers en het mkb verzorgt. Zo krijgen ondernemers hun facturen sneller en zonder risico betaald.

Staat van het MKB

Het mkb is in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Het mkb is daarmee dé banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het jaarbericht vandaag door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is gepubliceerd.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is ingesteld door minister Kamp in 2014. Het comité zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf te versterken. Eén van de onderwerpen waarvoor het comité zich inzet is het inzichtelijk maken hoe het mkb ervoor staat en welke uitdagingen er liggen. Dat gebeurt jaarlijks met behulp van cijfers van het CBS. Bekende leden van het comité zijn Koningin Máxima en voorzitter Harold Goddijn (CEO TomTom).

Het jaarbericht 2016 laat de kerncijfers van en het onderscheid binnen het mkb zien. Het mkb biedt werk aan vier miljoen mensen (3,1 miljoen voltijdbanen). De bedrijven waren in 2015 goed voor een gezamenlijke omzet van 871 miljard euro (+0,3 % ten opzichte van 2014).

Het jaarbericht onderscheidt binnen het mkb verschillende typen bedrijven met elk een eigen rol. Zelfstandigen zorgen voor veel bedrijvigheid en flexibiliteit, terwijl de zogenoemde scale-ups met een beperkt aantal (16.000) cruciaal zijn voor banengroei. Starters brengen vooral economische dynamiek met zich mee, terwijl het 'gevestigd mkb' met 1,9 miljoen voltijdsbanen de grootste bijdrage levert aan de werkgelegenheid.

Gerelateerde artikelen