Exportgerichte bedrijven presteren beter in 2014

Bedrijven in de exportgerichte sectoren industrie, groothandel en transport zullen in 2014 profiteren van de aantrekkende economische groei bij Nederlands belangrijkste handelspartners. Bedrijfssectoren zoals detailhandel, horeca en bouw, die het moeten hebben van de binnenlandse bestedingen blijven het volgend jaar moeilijk houden.

Dat blijkt uit de sectorprognoses voor het bedrijfsleven 2014 die Rabobank vandaag bekend heeft gemaakt. Door de aantrekkende export zal Nederland in de tweede helft van 2013 de recessie achter zich laten.

“Bij vijf van de tien mkb-sectoren zien we de afzet in 2014 weer groeien en voor de sectoren waar de afzet nog krimpt is die geringer dan voorgaande jaren. Het is te vroeg voor optimisme, maar het lijkt er wel op dat er voor het mkb licht gloort aan het eind van de tunnel”, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij Rabobank Nederland, in een toelichting. “Bedrijven die de wind weer wat in de zeilen hebben, zijn veelal bedrijven waar de focus is gericht op vernieuwing, waardecreatie en samenwerking”, constateert Dirken. Hij spoort het mkb aan om te blijven innoveren en daarbij samenwerking te zoeken die meerwaarde oplevert.

Industrie, groothandel en transport
Nederland is voor economische groei sterk afhankelijk van het buitenland. Exportgerichte sectoren zoals de chemische industrie en de metaalindustrie zullen hun afzet naar verwachting het sterkst zien groeien. In de transportsector zullen met name bedrijven die zich bezighouden met vervoer over water en vervoer door de lucht profiteren van het economisch herstel. Voor het binnenlands gerichte transport verwacht de Rabobank in 2014 geen afzetgroei. De opkomst van e-commercie biedt wel groeikansen voor logistieke dienstverleners en koeriersbedrijven.

Automotive, bouw, detailhandel, horeca, zorg en zakelijke dienstverlening
De particuliere consumptie zal in 2014 met 1,5% krimp iets minder dalen dan voorgaande jaren. Als gevolg daarvan zal de afzet van de detailhandel, horeca en de bouw in 2014 opnieuw afnemen. Het perspectief voor de detailhandel-food is gunstiger dan voor de detailhandel non-food. De zakelijke dienstverlening zal in 2014 nog licht krimpen. Na een zeer forse daling in 2013 ziet de automotive sector de afzet volgend jaar licht groeien. In de gezondheidszorg zal de volumegroei in 2014 afvlakken mede als gevolg van het zorgakkoord.

Innovatie door samenwerken
Economische groei is niet vanzelfsprekend. De voortdurend veranderende wereld vraagt om flexibiliteit van ondernemers. Tegelijkertijd biedt die veranderende wereld volop kansen voor bedrijven die weten in te spelen op de nieuwe wensen en behoeften. De sleutel tot succces ligt in het ontwikkelen van nieuwe producten of nieuwe oplossingen. Door dingen anders te doen of andere dingen te doen. Rabobank spoort ondernemers aan om te vernieuwen en innoveren door samenwerking.”Twee weten meer dan één. De kracht van het collectief leidt vaak tot verrassend nieuwe inzichten en een sterker en sneller innovatieproces”, zo blijkt uit de mkb-visie ‘Meer kansen door samen vernieuwen’ van de Rabobank.  Voor slimme, innovatieve producten en diensten kunnen ondernemers de samenwerking zoeken op verschillende manieren: samenwerken met bedrijven uit andere branches, samenwerken met klanten of samenwerken met partners in de keten.

Bron: Rabobank

Gerelateerde artikelen