Exportgedreven sectoren belangrijkste bron van economische groei

De economie groeit weer, maar volgens ABN AMRO dragen nog niet alle sectoren hieraan in dezelfde mate bij. De particuliere consumptie en overheidsbestedingen dragen in 2014 nog negatief bij aan de economie. De particuliere consumptie zal met bijna één procent krimpen, terwijl de overheids­consumptie met 0,2 procent zal afnemen.

Ten opzichte van 2012 en 2013 wordt de krimp van deze twee bestedingscomponenten wel minder. De economische groei van bijna 0,5 procent die ABN AMRO verwacht voor 2014, komt voor een klein deel door stijgende investeringen (+1 procent) en grotendeels door groei van de export (+4,4 procent). Sectoren die (meer) afhankelijk zijn van investeringen en uitvoer zullen er in 2014 in het algemeen beter voor staan dan sectoren die afhankelijk zijn van consumentenbestedingen.

Groei voert boventoon
Naar verwachting zullen de agrarische sector, food, industrie, transport en logistiek, autoretail, leisure en zakelijke dienstverlening groei vertonen, variërend van 0,25 procent voor zakelijke dienstverlening tot 2 procent voor industrie en food. Voor de agrarische sector, food, zakelijke dienstverlening en industrie heeft dit direct te maken met de groei van export. Autoretail zal naar verwachting groeien doordat meer bedrijven gaan investeren en de verwachtingen voor Leisure zijn, na een bijzonder goed 2013, ook in 2014 met 1,5 procent behoorlijk.

Stabilisatie verhult dynamiek
ABN AMRO verwacht dat de sectoren telecom, media & technologie, onderwijs en zorg in 2014 stabiliseren. Zo lijkt de overheid volgens ABN AMRO grip te krijgen op de zorguitgaven via zorgverzekeraars. Via prijs- en volumeafspraken en beperking van gemeentelijke budgetten voor thuiszorg komen de kosten nog verder onder controle. Na een kleine volumestijging in 2013 voorziet ABN AMRO in 2014 daarom een pas op de plaats. ABN AMRO verwacht dat de TMT-sector stabiliseert doordat deze vooral op het binnenland is gericht en er sprake is van een sterk verband tussen de bedrijvigheid, investeringen en de ontwikkeling van activiteiten in deze sector. De stabilisatie verhult echter een enorme dynamiek die de sector eigen is.

Toch nog krimp in aantal sectoren
De retail heeft het ook het komende jaar zwaar en zal naar verwachting opnieuw een krimp (2 procent) laten zien. Food-retail zal het hierbij beter doen dan non-food retail. De bouw krimpt in 2014 voor het derde jaar op rij. Dit wordt volgens ABN AMRO wel minder, onder meer door een stijgende bouwproductie. Ondanks signalen die in deelmarkten mogelijk een ommekeer inluiden, verwacht ABN AMRO in 2014 nog een krimp van ongeveer één procent. De utiliteitsbouw zal naar verwachting wel licht groeien; de grond-, water- en wegenbouw zal door bezuinigingen het meest krimpen.

Groei voor alle sectoren in 2015
In 2015 verwacht ABN AMRO dat alle marktsectoren weer groei zullen vertonen, mede onder invloed van de aantrekkende wereldhandel en een voorzichtig meer bestedende consument. Volgens ABN AMRO resulteert een vooruitblik op 2015 op een veel evenwichtiger opbouw van de economische groei in 2015, waarin de exporterende industrie de beste perspectieven heeft.

Bron: ABN AMRO

Gerelateerde artikelen