Exportbedrijven zien het somber in

De groei van de omzet uit export gaat naar nul of minder.

Nederlandse exporteurs zagen hun omzet in 2022 met zes procent stijgen. Dat is minder dan een jaar eerder werd verwacht (acht procent). Voor dit jaar verwachten Nederlandse exporteurs dat de export met slechts drie procent zal stijgen. De verwachtingen over de groei van de exportomzet zijn de laagste in de afgelopen tien jaar.

Het vertrouwen in het economische klimaat krijgt een magere voldoende. Met een 6,1 als rapportcijfer bevindt het sentiment onder exporteurs zich op een vergelijkbaar niveau als vlak na de financiële crisis in 2012. Bijna zes op de tien exporteurs (57%) denken dat hun omzet gelijk zal blijven of gaat dalen.

Onder druk door hoge energieprijzen

Het vertrouwen staat vooral onder druk door de hoge energieprijzen. Ruim de helft van de exporteurs (55%) beschouwt dit als de grootste bedreiging voor het realiseren van hun doelstellingen. Ook hebben geopolitieke spanningen een negatieve impact op de groeivooruitzichten van exporterende bedrijven.

Dit staat in de 25ste editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en Evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export.

“Hoewel Europa door ruim driekwart van de bedrijven nog altijd als belangrijkste afzetmarkt wordt beschouwd, zeggen ruim vier op de tien exporteurs te verwachten dat de rol van de Europese Unie als handelsblok op het wereldtoneel zwakker wordt”, aldus Bart Jan Koopman, algemeen directeur Evofenedex. “Bedrijven doen er goed aan hun afzetmarkten en toeleveringsketens te diversifiëren.”

Teruggetrokken uit meerdere markten

Ruim een kwart van de exporterende bedrijven geeft aan zich in 2022 uit één of meerdere markten te hebben teruggetrokken, wat een forse stijging is ten opzichte van 2021 (9%). Bij negen op de tien bedrijven die zich uit één of meerdere markten hebben teruggetrokken, staat Rusland bovenaan. Dat komt overeen met bijna een kwart van de Nederlandse exporterende bedrijven.

Bijna drie kwart van de exporteurs (71%) geeft aan in 2022 de kredietwaardigheid van afnemers gecontroleerd te hebben. Landen waar sprake is van de grootste betalingsproblemen zijn Italië – waar elf procent van de exporteurs problemen ervaart – Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Gerelateerde artikelen