Exploitatie? Tuurlijk. Maar vergeet niet de exploratie!

Bij het thema 'cash is king' wordt de aandacht in het huidige economische klimaat al snel gericht op de krapte op de kapitaalmarkt en op de wijze waarop ondernemingen hun liquiditeit beheersen binnen de beperkingen in de markt. Kortom, hoe houden we de zaak overeind. Stabiliteit in organisaties wordt belangrijk en het besturingsmodel wordt meer gericht op exploitatie en minder op innovativiteit en exploratie. Maar is dat verstandig?

Exploitatie is in onzekere tijden, waarin bovendien schaarste is aan (groei)financiering, natuurlijk een belangrijke basis voor financiële stabiliteit. Echter juist in deze tijd is het van belang de  flexibiliteitsparadox (Henk Volberda, “Building the flexible firm”, 1998) uit te dagen. De flexibiliteitsparadox beschrijft het dilemma tussen enerzijds via exploitatie het maximale halen uit bestaande product-marktcombinaties. Anderzijds exploratie of innoveren door te zoeken naar nieuwe product-marktcombinaties.

Vanuit het adagium “cash is king” is het natuurlijk fijn om de nu gezonde cash flow op te potten en de bestaande product-marktcombinatie uit te nutten om daarmee de barre economische tijden te overleven. Echter, technologische ontwikkelingen, economische groei in andere delen van de wereld en toenemende concurrentie, verkorten de levensduur van product-marktcombinaties sterk en noodzaken ondernemingen om beter en efficiënter te ondernemen. Niet alleen anders en efficiënter produceren, maar ook toetreden tot nieuwe markten of het lanceren van nieuwe producten of diensten wordt steeds belangrijker voor het op lange termijn overleven van ondernemingen. Bovendien geeft dit een voorsprong op het moment dat de economie weer aantrekt.

De verschuiving van exploitatie naar exploratie zie je in veel verschillende markten, maar een sprekend voorbeeld is Apple versus Nokia. Apple staat natuurlijk voor exploratie. Met slechts één type telefoon heeft het bedrijf de telefonie markt volledig op de kop gezet sinds 2007 (Apple introduceerde toen de iPhone). Aan de andere kant lijkt Nokia een exploitatie strategie te volgen. Ze blijven vasthouden aan de grote range kenmerkende Nokia toestellen en vergeten mee te springen in het segment dat de iPhone creëert. Vergeten te exploreren kan fataal zijn.

Maar exploratie kost geld, ook in een tijd dat we liever waken over ons geld (“cash is king”). Toch is exploratie bittere noodzaak om het geldverdienende vermogen van de onderneming op de lange termijn veilig te stellen. Hierin heeft de financiële functie naar mijn mening een leidende rol. Nadat de financiële functie zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld van bookkeeper tot business partner, is nu het moment aangebroken om daadwerkelijk vooruit te kijken. Stimuleer de onderneming om innoverend te worden en biedt de kaders en financiële ruimte om te exploreren. Van exploitatie naar exploratie!”

Roland Deege

______________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere werkkapitaal positie

Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Zorg ervoor dat u de juiste beslissingen over uw werkkapitaalfinanciering neemt.
Meld u hier aan.
______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen