Expert: 4% valutaschommeling kan winst kwart drukken”

Valutaschommelingen is riskmanagement voor CFO

“Een valutaschommeling van slechts 2% tot 3% kan de winst van een bedrijf met maar liefst 25% verlagen”, dat stelt valuta- en politiek risicobeheer- en afdekkingspecialist Jeremy Thomson-Cook, Senior Portfolio Manager en Chief Economist bij Audere Solutions in een interview op CFO.nl 

 

  • Brexit zorgde voor grote valutaschommelingen
  • CFO’s in handel & logistiek hebben weinig kennis over valuta
  • expertise van belang bij afdekking

Volgens de valutaexpert is valutaspecialisatie voor bedrijven die internationaal zakendoen, zoals importeurs, exporteurs of die deel uitmaken van een geïntegreerde supply chain niet hun kernactiviteit. In de dagelijkse praktijk merkt hij dat ondernemers zich richten op het produceren van goederen of het leveren van diensten, zonder dat wisselkoersschommelingen hun winstgevendheid aantasten.

Covid dreef dollar op

Recente sterke schommelingen hebben aangetoond hoe volatiel de valutamarkten kunnen zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor bedrijven. Jeremy Thomson-Cook: “Een voorbeeld is de sterke stijging van de Amerikaanse dollar in 2020 als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie. Veel bedrijven die afhankelijk waren van import, zoals producenten van consumentenelektronica, werden geconfronteerd met hogere kosten vanwege de waardestijging van de dollar ten opzichte van andere valuta’s. Dit zette de CFO’s van deze bedrijven onder druk om de impact op de winstgevendheid te beheersen.” [Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Brexit en valuta

Een ander voorbeeld zijn de Brexit-gerelateerde valutaschommelingen. Toen het Verenigd Koninkrijk aankondigde dat het de Europese Unie zou verlaten, leidde dit tot aanzienlijke volatiliteit in het Britse pond. Bedrijven met belangen in het Verenigd Koninkrijk, zowel importeurs als exporteurs, werden geconfronteerd met onzekerheid en risico’s als gevolg van de valutaschommelingen. CFO’s moesten strategieën ontwikkelen om deze risico’s te beheersen, zoals het gebruik van valutatermijncontracten of het diversifiëren van hun toeleveringsketens.

Thomson-Cook benadrukt in het gesprek met CFO.nl dat, gezien de huidige hoge inflatie en de druk op marges in alle sectoren, valutaschommelingen grote impact kunnen hebben: “Een schommeling van slechts 2% tot 3% kan de winst van een bedrijf met maar liefst 25% verlagen. Passende hedging- of risicobeheerstrategieën zijn daarom aan te raden.”

Gevolgen voor de CFO en mogelijke strategieën

Valutaschommelingen zijn onvermijdelijk voor bedrijven die internationaal opereren, maar met de juiste strategieën en ondersteuning kunnen CFO’s hun bedrijven beschermen tegen onnodige financiële risico’s en zorgen voor stabiele groei op de lange termijn. Voor CFO’s is het essentieel om te weten waar hun bedrijf zich bevindt en waar ze naartoe willen. Jeremy adviseert om strategieën te implementeren die bescherming bieden en zich richten op de lange termijn doelen van het bedrijf. Sommige bedrijven zijn zeer risicomijdend, terwijl andere mogelijk bereid zijn om te speculeren met valutaschommelingen in de hoop op positieve resultaten. Maar het belangrijkste is om valutarisico’s serieus te nemen en te voorkomen dat het te veel tijd en middelen van het bedrijf opslokt.

Hedging risico’s noodzakelijk

Thomson-Cook beveelt in het interview aan dat CFO’s te overwegen hoe ze negatieve gevolgen van valutaschommelingen kunnen tegengaan. Een natuurlijke ‘hedge’, waarbij inkomsten en uitgaven in dezelfde valuta worden verrekend, kan voor sommige bedrijven werken, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen naarmate het bedrijf groeit. Het implementeren van een transparant en effectief valutabeleid is cruciaal om valutarisico’s te beheren. Bedrijven moeten zich bewust zijn van hun risico-exposities en strategieën omarmen die zorgen voor stabiliteit en duurzame groei op de lange termijn.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Toekomstige wisselingen

Over de toekomstige volatiliteit van de valutamarkt blijft Thomson-Cook voorzichtig. Met de stijgende rentetarieven kunnen centrale banken mogelijk fouten maken, wat leidt tot onzekerheid en volatiliteit op de markt. Het is belangrijk voor CFO’s om zich te laten adviseren door experts met ervaring in het omgaan met dergelijke marktomstandigheden en om hun beslissingen niet te baseren op voorpagina nieuws of sensationele mediaberichten.

Valutabeheer is risicobeheer

Het beheer van valutarisico’s is een complexe taak voor CFO’s, vooral omdat ze vaak niet gespecialiseerd zijn in valutahandel. Jeremy benadrukt dat het cruciaal is om de juiste kennis en hulpmiddelen in te zetten om de impact van valutaschommelingen op de bedrijfsresultaten te minimaliseren. Accurate forecasting en transparantie zijn sleutelfactoren om valutarisico’s effectief te beheren en ervoor te zorgen dat de strategieën van het bedrijf op de lange termijn succesvol zijn.

Pro-actief handelen

Kortom, sterke valutaschommelingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de CFO en de financiële prestaties van een bedrijf. Het is van cruciaal belang dat CFO’s zich bewust zijn van de mogelijke impact van valutaschommelingen en effectieve strategieën implementeren om deze risico’s te beheren. Door proactief te handelen en passende maatregelen te nemen, kunnen CFO’s de impact van valutaschommelingen minimaliseren en de financiële stabiliteit van het bedrijf waarborgen.

Gerelateerde artikelen