Expert: ‘Onvoldoende kennis bij financieel managers over recallprocedure’

Bakfietsprobleem Babboe toont financieel risico terugroepactie

Onlangs werd bekend dat bakfietsbouwer Babboe bijna 10.000 bakfietsen verdeeld over een handvol modellen worden teruggeroepen. Het bedrijf heeft aangegeven de veiligheid van deze modellen niet voldoende te kunnen garanderen. Volgens de NOS mogen de Babboe-fietsen momenteel niet meer worden verkocht op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Klanten mogen hun Babboe-fietsen laten nakijken op eventuele scheurtjes en andere veiligheidskwesties. Via de website www.controleerjeframe.nl kunnen Babboe-klanten controleren of de veiligheidswaarschuwing van toepassing is op hun fiets.

“Hoewel CFO’s en financieel managers dit risico in de regel kennen, zijn zij vaak onvoldoende op de hoogte van de gevolgen en vereiste procedures die hierbij komen kijken”.

Hoe hoog de kosten van de herstelactie kunnen worden is niet gepubliceerd. Toch kan de schade van een recall groot zijn. Het management en bestuur van een bedrijf moeten dit risico dan ook inschatten. Reden voor FM.nl om Senior Risk Consultant Laurens Verbeek van verzekeringsadviseur VLC & Partners zeven vragen te stellen over de mogelijkheden om de risico’s en gevolgen van een recall beheersbaar te houden.

1. FM.nl: Zijn risico’s van recalls met verzekeringen af te dekken en zo ja, op welke wijze en welke bedrijven en sectoren moet men dat meer doen dan andere?

Laurens Verbeek: “De risico’s van een recall actie zijn inderdaad te verzekeren. Bij een recall kan gedacht worden aan een terugroep actie die als achtergrond heeft een gebrek in het geleverde product dat tot een schade kan leiden. Deze terugroep kan worden geïnitieerd door het bedrijf zelf door pro actief dit op te pakken, maar kan ook door de overheid worden geïnitieerd.

2. FM.nl: Is een recall altijd hetzelfde of zijn er verschillen in impact en soort? 

Laurens Verbeek: “De vorm van de recall kan variëren van de aard en risico van het gebrek, we spreken van een stille recall als een bedrijf dit primair zelf oppakt, zonder waarschuwing voor doorgaans consumenten in de media. Denk hierbij aan het herstel van gebreken die tot een volgende onderhoudsbeurt kan wachten, en dan gelijk wordt meegenomen. Als het risico op schade acuut en hoog is, vormt een stille recall geen optie en moet de recall met de buitenwereld worden gecommuniceerd. Een stille recall heeft veelal de voorkeur om geen onnodige onrust te veroorzaken en imago schade op te lopen. Ook kan de overheid een recall eisen. Zo is in de food sector een melding aan de Voedsel & Waren Autoriteit een verplichting en kan deze ook een recall afdwingen als dit nodig is. ”

[Artikel gaat verder na de aankondiging voor FM Dag 2024 voor hoger financieel management]

Het succes en de continuïteit van een onderneming zijn sterk afhankelijk van de beheersing van risico’s. Meer weten? Risico-adviseur VLC & Partners geeft tijdens FM Dag op 17 april een Risk- en verzekeringsmanagement Orakelsessie en laat zien hoe je risico’s succesvol beheerst.

3. FM.nl: In welke sectoren en bij welke producten zijn de bedrijfsrisico’s het grootst?

Laurens Verbeek: “Het risico speelt vooral bij bedrijven die gestandaardiseerde producten in grote volumes maken, in het bijzonder als dit voor consumenten is. We zien dat dit risico in het bijzonder in de food/beverage en automotive speelt. Hier zijn veiligheidsrisico’s evident, en zijn er ook eisen van afnemers zoals de grote retailers die een recall verzekering contractueel eisen van hun toeleveranciers. Een van de vereisten om dit risico te kunnen afdekken is het hebben van een recall plan. Hierin staat beschreven welke acties moeten worden uitgevoerd als dit risico in beeld komt. Tracebility is van onderdelen/leveranties is daarbij zeer belangrijk.”

4. FM.nl: Welk advies hebben jullie voor CFO’s, financieel managers en risk management als het gaat om afdekken van risico’s van recalls?

Laurens Verbeek: “Het advies luidt om de gevolgen van dit risico goed te overdenken. VLC helpt het management met brainstormen hierover, en kan de diverse opties in kaart brengen.”

5 FM.nl: Is er voldoende besef over de risico’s en aansprakelijkheden ten aanzien van recalls bij CFO’s, financieel managers en risk management?

Laurens Verbeek: “Hoewel CFO’s dit risico in de regel kennen zijn zij vaak onvoldoende op de hoogte van de gevolgen en vereiste procedures die hierbij komen kijken.”

6. FM.nl: In hoeverre kan een bedrijf voorwaarden opstellen zodat het risico zo klein mogelijk is?

Laurens Verbeek: “De voorwaarden liggen in de basis vast (‘first party/third party recall) maar de uitwerking zoals het eigen risico en de premiestelling kan sterk variëren. Ook varieert de ‘risk appetite’ sterk tussen verzekeraars voor dit type risico. Een goede selectie is dus van belang.”

7. FM.nl: Wat adviseren jullie directies en hoger management?

Laurens Verbeek: “Zorg tijdig voor goed overleg met de adviseur op het gebied van risico’s en afdekking van de risico’s middels verzekeringen. En beleg bij twijfel een aparte sessie hierover omdat dit kan helpen bij de risico-bewustwording en schadescenario’s.”

Het succes en de continuïteit van een onderneming zijn sterk afhankelijk van de beheersing van risico’s. Meer weten? Risico-adviseur VLC & Partners geeft tijdens FM Dag op 17 april een Risk- en verzekeringsmanagement Orakelsessie en laat zien hoe je risico’s succesvol beheerst.

Gerelateerde artikelen