Expert: “Financial controllers kunnen generatieve Ai gebruiken”

Wat kan AI voor financial controllers doen?

Financial controllers kunnen Generatieve AI gebruiken om taken beter en sneller uit te voeren. In een serie van meerdere afleveringen publiceert Jan Hendrik Fleury van hoe Generatieve AI verantwoord in kan worden gezet. Eerste aflevering: use cases.


Als financial controller kun je Generatieve AI gebruiken om je werkzaamheden beter en sneller uit te voeren. Mogelijk ben je zelfs al aan het experimenteren.

Voor wie Generatieve AI nieuw is: door middel van het geven van tekstopdrachten (prompting) geef je instructies wat je wilt bereiken. Deze instructie vindt plaats over alle denkbare formats en bronnen zoals spreadsheets, PDF’s, databases. Zonder kennis van code zoals SQL. Een voorbeeld van een prompt is: ‘geef mij als finacial controller een analyse waarom de bezettingsgraad in kwartaal 3 2023 achterblijft bij de bezettingsgraad van kwartaal 3 2022’. Vervolgens kan je vervolgvragen stellen. Het antwoord kan je ook door middel van een prompt laten weergeven in kruistabel.

Om je te helpen Generatieve AI slim en verantwoord in te zetten, ga ik wekelijks ervaringen en kennis met je delen!

  • Financiële en managementrapportage: Generatieve AI kan worden gebruikt om automatisch financiële en managementrapportages te genereren, inclusief balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Dit kan financial controllers vrijmaken om zich te concentreren op meer strategische taken.
  • Contract- en documentbeoordeling: Generatieve AI kan worden gebruikt om contracten en andere juridische documenten te beoordelen op potentiële risico’s en compliance-problemen. Dit kan financial controllers helpen om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren en te mitigeren.
  • Beleidsinterpretatie: Generatieve AI kan worden gebruikt om complexe financiële beleidsregels en -voorschriften te interpreteren. Dit kan financial controllers helpen ervoor te zorgen dat hun organisatie voldoet aan alle toepasselijke regels.
  • Codeerhulp: Generatieve AI kan worden gebruikt om te helpen met codeertaken, zoals het schrijven en debuggen van code in bijvoorbeeld spreadsheets of SQL. Dit kan financial controllers helpen om financiële systemen efficiënter te ontwikkelen en te onderhouden.
  • Verklaring van prognose en begrotingsvariantie: Generatieve AI kan worden gebruikt om variaties tussen prognoses en werkelijke resultaten te verklaren. Dit kan financial controllers helpen om de root causes van problemen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Efficiëntie en nauwkeurigheid

Naast deze specifieke use cases kan generatieve AI ook worden gebruikt om de efficiëntie en nauwkeurigheid van een breed scala aan andere taken te verbeteren die financial controllers dagelijks uitvoeren, zoals:

  • Data-invoer: Generatieve AI kan worden gebruikt om de invoer van gegevens in financiële systemen, zoals boekhoudsoftware en ERP-systemen, te automatiseren. Dit kan helpen om fouten te verminderen en de efficiëntie van financiële rapportageprocessen te verbeteren.
  • Data-analyse: Generatieve AI kan worden gebruikt om grote datasets met financiële gegevens te analyseren om trends en patronen te identificeren. Dit kan financial controllers helpen om betere beslissingen te nemen over de financiën van hun organisatie.
  • Risicobeoordeling: Generatieve AI kan worden gebruikt om financiële risico’s te beoordelen en mitigerende strategieën te ontwikkelen. Dit kan financial controllers helpen om hun organisatie te beschermen tegen financiële verliezen.

Volgens Fleury zijn er enkele specifieke voorbeelden hoe generatieve AI momenteel door financial controllers wordt gebruikt:

1. Een groot financieel dienstverlenend bedrijf gebruikt generatieve AI om gepersonaliseerde financiële rapporten voor zijn klanten te genereren. Deze rapporten bevatten inzichten in de uitgaven van de klant, de beleggingsresultaten en het vermogen.

2. Een productiebedrijf gebruikt generatieve AI om het proces van het beoordelen van contracten en andere juridische documenten te automatiseren. Dit heeft het bedrijf geholpen om de tijd die nodig is om contracten te beoordelen te halveren.

3. Een retailbedrijf gebruikt generatieve AI om omzet en voorraadniveaus te voorspellen. Dit heeft het bedrijf geholpen om voorraadtussenstanden te verminderen en zijn algehele winstgevendheid te verbeteren.

Tijdens deze inspirerende middag op 6 december in AFAS Leusden nemen we je mee in de wereld van generatieve AI in de financiële dienstverlening. Raak geïnspireerd door de mogelijkheden van generatieve AI voor accountants en financials. En begrijp hoe je deze revolutionaire techniek op een betrouwbare, legale en ethische manier kan toepassen.


In volgende afleveringen zal Fleury ingaan op onderwerp zoals:
1. Welke 3 concrete stappen moet je als CFO of hoger financieel
management zetten als je iets met Ai wil?
2. Waar kan je Generatieve wel en niet voor gebruiken?
3. Detaillering van enkele use cases
4. Do’s en don’t met Generatieve AI
5. Hoe zorg je dat AI in lijn is met regel en wetgeving?


Jan Hendrik Fleury werkt als bij expert clouddata bij . Het bedrijf ontwerpt en realiseert onder meer data en AI platforms voor uiteenlopende bedrijven. Voor Generative AI werk Fleury en met OpenAI/ChatGPT, Google Cloud Platform en met diverse point solutions en open source. Daarnaast is hij docent data en AI bij Beecekstijn Business School en geeft hij les in data privacy, data ethiek en in data governance.