Expert: “Gebrek aan subsidie energieopslag remt verduurzaming bedrijven”

Grote corporates gebruiken financiële steun beter

Het plaatsen van grote energieopslag batterijen -zoals bij de Efteling- is pleisters plakken, zolang de Nederlandse overheid de aanschaf van batterijen niet subsidieert. Nederland heeft weliswaar een fijnmazig elektriciteitsnet en is daarmee koploper in Europa op het gebied van zonne-energie. Maar de duurzame opwek is helemaal uit balans, in vergelijking met de capaciteit om de opgewekte energie op te kunnen slaan. Dat zegt Edwin Groot-Kabalt van adviesbureau Windkracht5, dat bedrijven begeleidt bij hun energietransitie.

Volgens Groot-Kabalt subsidieert overheid de opwek van energie wél maar de opslag níet. In Duitsland wordt er standaard een thuisbatterij geleverd bij de installatie van zonnepanelen. Het aantal thuisbatterijen is er de afgelopen vier jaar vervijfvoudigd. Door de overtollige energie op te slaan dicht bij de plek waar het is opgewekt, wordt het elektriciteitsnetwerk minimaal belast. Nederland beschikt over nog geen 5 procent van de opslagcapaciteit die Duitsland op dit moment heeft in de vorm van thuisbatterijen. Reden voor FM.nl om 6 vragen te stellen aan Edwin Groot-Kobalt van adviesbureau Windkracht5.

1. FM.nl: Hoe groot is de stroomopwekking van bedrijven en hoeveel is nog onbenut?

Edwin Groot-Kabalt: “Voor regionaal niveau is dat lastig te bepalen maar landelijk is er een duidelijk beeld, terwijl het voor bedrijven juist om de ruimte gaat die er lokaal is. Dat betekent dat je als bedrijf in de praktijk nog wel mogelijkheden hebt met bijvoorbeeld een groepscontract. Dat zie je bijvoorbeeld bij Liander in de Amsterdamse haven, waar bedrijven met elkaar afspraken hebben gemaakt over momenten waarop ze belasting van het netwerk vragen en opgewekte energie kunnen leveren. Je ziet in de praktijk dat er dan nog wel mogelijkheden op het net ontstaan. Ook komt het wel voor dat bepaalde bedrijven een hoger gecontracteerd vermogen hebben dan wat ze daadwerkelijk verbruiken. Als die bedrijven bijvoorbeeld geen groeiambities hebben, zit daar ook nog ruimte op het net.”

2. FM.nl: Op welke wijze kunnen CFO’s bijdragen aan meer opwekking en betere opslag van energie?

Edwin Groot-Kabalt:: “Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan meer opwekking en daarmee ‘vergroenen’. Maar ik adviseer een bedrijf wel, dit vanuit de totale energiebehoefte te bekijken. Als je als bedrijf bijvoorbeeld kunt afschalen op bepaalde momenten van de dag, dan creëer je voor andere ondernemers weer extra ruimte. Ook zijn er diverse mogelijkheden om energie op te slaan. Hierbij moet je niet alleen denken aan elektrische energie maar ook aan warmtebuffers. Hiervoor is de technologie ook al ver en veilig ontwikkeld en bestaan er lokaal toepasbare oplossingen. De manier waarop je duurzame opwekking of besparing van energie kunt optellen bij de ESG score van je bedrijf en lokatie, zit in de CO2 besparing ten opzichte van traditioneel opgewekte energie.” [Artikel gaat verder na de advertentie]

Geïnspireerd door Delphi’s orakel, biedt FM Dag op 17 april toegang tot onze eigen orakels. Van verplichte rapportages tot complexe regelgeving, ESG-experts onthullen concrete oplossingen voor jouw ESG- en CSRD-vraagstukken. Meld je nu aan voor FM Dag 2024 en bezoek de ESG Orakelsessie.

3. FM.nl: Zijn CFO’s en bedrijven voldoende op de hoogte van de regelingen, subsidies en financiële steun voor eigen opwekking en eigen opslag ?

Edwin Groot-Kabalt: “Dat is inderdaad de vraag. In de praktijk is gebleken dat dát niet het geval is. Op de site van de overheid is veel over subsidies terug te vinden, waaronder RVO en ISDE en TKI Urban Energie. Ook kunnen finance-afdelingen informatie vinden over subsidies voor industrie in op topsectorenergie.nl.”

4. FM.nl: Wat zou de overheid kunnen doen om het CFO’s makkelijker te maken?

Edwin Groot-Kabalt: “De subsidie verstrekking vereenvoudigen! Er zijn best veel ondernemers die het administratieve proces te ingrijpend vinden om subsidie aan te vragen. Hierdoor krijg je al snel dat de hele grote bedrijven met voldoende arbeidscapaciteit de aanvragen wél doen en de kleinere bedrijven -waar juist veel potentie zit- deze subsidies niet aanvragen.”

5. FM.nl: Welke do’s & donts adviseren jullie aan CFO’s ten aanzien van opslag van stroom?

Edwin Groot-Kabalt: “Laat je niet weerhouden door de ogenschijnlijk complexe omgeving waarbinnen het hebben van opslag geregeld moet worden. Bekijk eerst de potentie van de investeringscase binnen een tijdsvenster van 10 jaar, waarbij er van uitgegaan moet worden dat de uitbreiding van de netten deze periode nodig hebben -en je dus tegen beperkingen aan blijft lopen vanuit de netwerken-. Deze beperkingen dienen CFO’s dus ook mee te calculeren in de case. Ze hoeven niet terughoudend te zijn vanwege extra veiligheidsrisico’s die ze nemen met opslag of opwek, want de technologie is inmiddels al voldoende doorontwikkeld. Houdt bij de berekening ook rekening met het aantal laad- en ontlaadcycli die een batterij kan maken. Dit bepaalt of er nog een restwaarde zal zijn of juist helemaal niet.” [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


6. FM.nl: Wat willen jullie hier nog verder over kwijt richting CFO’s en financieel management?

Edwin Groot-Kabalt: “Wij zijn in Nederland erg verwend met een extreem betrouwbaar netwerk. Maar we zien dat door congestie de leveringszekerheid minder is geworden. Als de elektrificatie met deze snelheid doorgaat dan is het creëren van een back up in de vorm van opwek en opslag op termijn ook een investering in continuïteit in de verduurzaming van het bedrijf.”

Gerelateerde artikelen