Expert: ‘De IT strategie bestaat niet meer’

Bedrijfs-IT in de toekomst niet meer alleen intern en ondersteunend

In de snel evoluerende zakelijke wereld is de traditionele aanpak van een aparte IT-strategie niet langer toereikend. Voor CFO’s, hoger financieel management en financial controllers is het essentieel om te begrijpen waarom IT nu de kern van elke organisatie moet zijn en hoe dit de traditionele denkwijzen en werkmethoden beïnvloedt. In dit artikel ontdekken we waarom IT niet langer als een ondersteunende rol gezien moet worden, maar als de drijvende kracht achter de bedrijfsstrategie.

In veel adviesorganisaties is jarenlang gepleit voor een aparte IT strategie. De voornaamste reden hiervoor was dat hiermee de aandacht voor en het belang van IT zouden toenemen. Traditioneel werd de IT strategie gezien als een document waarin door de CIO of IT manager uit de doeken werd gedaan wat er allemaal op IT gebied moest gebeuren. Dit besloeg dan nagenoeg alle onderwerpen zoals informatiesystemen, infrastructuur en de IT organisatie, inclusief de impact op de kosten en de investeringsagenda. Vanzelfsprekend was hiervoor ook het net opgehaald vanuit business perspectief.

Moderne IT niet alleen ondersteunend en intern

Echter, het was in veel gevallen toch vooral een technologische visie die ook sterk gericht was op de interne bedrijfsvoering en minder op de klant en de propositie. Vaak was het ook geschreven vanuit de veronderstelling dat IT vooral een ondersteunende rol moest spelen. Per slot van rekening was het niet de corebusiness van een bedrijf om zich bezig te houden met IT. En hier zit nu precies de grootste verandering. IT moet juist wel de corebusiness van een organisatie zijn en de business, klantbediening en propositie vormgeven. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dit noodzakelijk is, maar ook welke impact dit heeft op de huidige manier van denken en werken.

Waarom IT onderdeel is van de bedrijfsstrategie

Zoals aangegeven moet een IT strategie als apart onderdeel verdwijnen en moet de reguliere business strategie vooral door IT onderwerpen gedreven worden. De reden ligt voor de hand: de business wordt meer en meer technologisch en de digitalisatie van bedrijfsvoering, producten en diensten gaat de agenda voor klantbediening en marktpropositie bepalen. Het belang van een aparte IT strategie neemt dus niet alleen af maar wordt zelfs contra productief.

Aparte IT-strategie voldoet niet meer

Een aparte IT strategie suggereert dat een business strategie zonder visie op IT kan bestaan en dat een IT strategie als zelfstandig onderdeel toekomst heeft. Het dreigt een doel op zich te worden waarmee het steeds verder van de business afdrijft. Dit is in een moderne bedrijfsvoering echter volledig achterhaald en zal organisaties blokkeren in de ontwikkeling die nodig is. Het is juist noodzakelijk dat business modellen zich continue blijven ontwikkelen en aanpassen aan de continue veranderende technologie.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Wordt IT het enige onderscheidende?

Sommige mensen stellen dat elke organisatie een soort IT bedrijf zal worden en dat IT het enige is waarmee een organisatie zich op termijn zal kunnen onderscheiden. Dit is echter overdreven. Organisaties hebben in de loop der jaren enorm veel kennis en ervaring opgebouwd op heel specifieke terreinen, zoals het bouwen van huizen, het aanleggen van een infrastructuur, het verlenen van diensten, etc. Deze expertise is en blijft relevant en wordt niet vervangen door, maar juist aangevuld met IT expertise.

De toekomst van organisaties wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kennis en ervaring die ze al hebben, maar zal op een andere manier worden ingezet en vormgegeven. Met andere woorden, het bestaansrecht of de toegevoegde waarde van veel organisaties zit niet vast in het aanbod van een IT product of dienst, maar bestaat uit iets heel anders. Vanzelfsprekend zal deze propositie veranderd of verrijkt worden door de inzet van IT. IT is niet de (enige) onderscheidende factor van de bedrijfsvoering, maar is wel degelijk van grote toegevoegde waarde om de propositie modern en aansprekend te maken!

IT moet standaardiseren

Wat betreft een specifieke bedrijfsvoering in een industrie of segment, zal deze door de rol van IT wel meer en meer gestandaardiseerd worden. Hierin zullen organisaties zich steeds minder kunnen onderscheiden. Wat overblijft zijn unieke eigenschappen op het gebied van dienstverlening, menselijk contact, slimme toepassingen, persoonlijke benadering etc. waardoor klanten geïnteresseerd raken. Het lijkt bijna paradoxaal, maar door de sterke groei van IT en de intensiteit van digitalisatie, zal de mens (de medewerker) steeds belangrijker worden en uiteindelijk het verschil maken!

Hoe ziet een moderne bedrijfsstrategie er uit

Een business strategie die gedreven wordt door digitalisatie is een solide plan dat helder weergeeft hoe technologie ingezet kan worden om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het omvat diverse factoren inclusief de financiële consequenties, het beleid op HR gebied en risico management. Een effectieve business strategie met een grote digitale component vereist leiderschap en optimale samenwerking tussen alle disciplines. Sommige professionals zullen de fusie tussen business en IT strategie benoemen als de digitale bedrijfsstrategie, dat is prima. Zolang het maar geen apart ding ernaast wordt.

Strategie zonder IT bedreiging voor continuïteit

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat een business strategie zonder een prominente rol voor IT geen kans van slagen heeft en daarmee een bedreiging vormt voor de continuïteit van elke organisatie. Een separate IT strategie leidt alleen maar tot het in standhouden van bestaande structuren en verouderde concepten. Kortom: nadenken over de toekomst en de richting van een organisatie en haar propositie is nadenken over de impact en mogelijkheden van technologie om de organisatie te verbeteren en de propositie te verrijken.