Experimenteren met data

Michiel Rozema- grenzen aan excel
"Uw gedrag is goud waard." "Data zijn de nieuwe olie." Er wordt in de IT-industrie al jaren over gepraat, maar sinds kort lijken ook de brede media het onderwerp te hebben ontdekt: Big Data.

De insteek van deze berichtgeving is zorgelijk: grote bedrijven weten alles van ons, en gaan die kennis steeds intensiever gebruiken. Kent u dat verhaal van die boze vader, die de supermarkt verweet dat zijn dochter aanbiedingen voor babyspulletjes ontving? Met alle onthullingen rond de NSA van de laatste tijd zijn deze zorgen heel begrijpelijk. Maar wat betekent dit voor een CFO?

Natuurlijk levert het verzamelen van data op zichzelf niet veel op. Het gaat erom, al die gegevens te analyseren en er nuttige inzichten uit te halen. Dat is iets waar CFO’s al jaren ervaring mee hebben, maar dan onder de noemer Business Intelligence. De ervaringen met Business Intelligence zijn overigens wisselend, met zowel succesverhalen als jarenlange projecten die veel geld kosten, maar weinig opleveren. Ook tegen die achtergrond is het niet vreemd dat CFO’s terughoudend zijn ten opzichte van Big Data, temeer omdat het al snel weer gaat over technische termen als “programmeertools”, “platforms”, en “frameworks”.

Zeker, er zit een technologische kant aan Big Data. Voor mij is echter het meest wezenlijke verschil tussen Business Intelligence en Big Data dat het om een andere aanpak gaat. De aanpak van Business Intelligence is bekend: je denkt na over welke informatie je nodig hebt, je bouwt een database waar die informatie in wordt samengebracht, en je maakt rapportages of dashboards op die database.

Juist dat denkwerk vooraf is in veel Business Intelligence-projecten een grote kostenpost. De aanpak van Big Data is precies andersom: je verzamelt gegevens, zonder dat je weet welke vragen je ermee kunt beantwoorden. Je weet vooraf niet welke inzichten je gaat opdoen, maar je hoeft ook niet vooraf na te denken over de structuur van een database of een dashboard. Wel blijkt vaak dat er waardevolle inzichten uit die data gehaald kunnen worden.

Er is veel waarde te halen uit data, ook buiten privacygevoelige consumentengegevens. Ik zie op korte termijn een veel interessantere bron, namelijk data uit apparatuur en processen. Er zijn bijvoorbeeld Big Data-oplossingen die gebruik maken van data uit klimaatinstallaties in gebouwen, bewegingen van liften, sensoren in muizenvallen, temperatuur en luchtvochtigheid in tuinbouwkassen, autobewegingen in parkeergarages, enzovoort.

De overeenkomst tussen deze oplossingen is dat ze niet begonnen zijn als megaproject met een duidelijke doelstelling, maar juist als klein experiment waar al na korte tijd de eerste resultaten zichtbaar werden. Naar mijn mening heeft de CFO een voortrekkersrol als het gaat om slim gebruik maken van beschikbare data. Immers, de CFO is al bekend met de waarde van een goed inzicht in de bedrijfsvoering, en zou dan ook als geen ander de kansen van Big Data moeten zien. Waar financiële rapportages veelal kijken naar het verleden, wordt het nu tijd om data voor de toekomst te gebruiken en de organisatie te helpen met strategische keuzes.

Michiel Rozema (michielr@microsoft.com) is bij Microsoft Nederland verantwoordelijk voor Business Intelligence.

__________________________________________________________________________________
Volg een topcursus Excel in 2013
Ontdek snel en eenvoudig hoe u de tijd die u aan Excel besteedt halveert.
Benut Excel’s potentie volledig in 2012. Volg een van de Excel cursussen.
Bekijk het overzicht en meld u direct aan.

__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen