Exact sluit zich aan bij Partnering Trust

Publiek-privaatrechtelijk samenwerkingsprogramma wil vertrouwen in clouddiensten en -software vergroten.

Exact is aangesloten bij Partnering Trust (PT), een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat het vertrouwen in clouddiensten wil vergroten. Partnering Trust werkt hiervoor aan een uniforme standaard voor het aantonen van de veiligheid en betrouwbaarheid van clouddiensten.

“Rondom kwaliteitsbeoordeling van clouddiensten is er een wirwar aan wet- en regelgeving. Daardoor is het voor de afnemer en andere belanghebbenden – zoals investeerders en toezichthouders – lastig om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van clouddiensten,” aldus Exact. “Bovendien is het voor leveranciers complex om aan te tonen dat hun dienstverlening aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen voldoet. De diverse certificeringen verschillen daarnaast in diepgang en daarmee in zekerheidsniveau voor afnemers.”

Exact neemt ook zitting in de klankbordgroep Partnering Trust. Dat is een strategisch beraad van publieke, commerciële en maatschappelijke organisaties met sterke affiniteit met of belang bij het cybersecuritybeleid van het kabinet. Behalve deelname aan de klankbordgroep PT werkt Exact ook mee aan daadwerkelijke uitwerking van deze standaarden.

(bron: Exact)

Gerelateerde artikelen