Exact Live 2020: Corona daagt uit tot strategievorming, teamwork en leiderschap

Exact Live 2020: Corona daagt uit tot strategievorming, teamwork en leiderschap
Coronacrisis? "Zaak is vol te houden," Alexander Rahusen, CFO van Exact.

Vorig jaar duurde het Exact Live-evenement een hele dag, en kwamen 6.000 mensen naar de Jaarbeurs. Dit jaar hield het softwarebedrijf een hele werkweek lang een virtueel event voor relaties. Keynote-speakers keken naar de corona crisis en hoe bedrijven daar het beste mee kunnen omgaan. De aftrap op maandag 2 november zette de toon: “Opkrabbelen en doorgaan: dat is goed leiderschap in moeilijke tijden.”

Maandag 2 november 2020 is binnen Exact ook de dag waarop Paul Robinson afscheid nam als CEO omdat hij zich in eigen ogen niet meer voor de volle honderd procent kan inzetten voor het bedrijf vanwege de ziekte van Parkinson waaraan hij lijdt. Robinson blikte met voldoening terug op zijn ruim drie jaar bij Exact: het bedrijf is sinds het door KKR is overgenomen, flink gegroeid (o.a. door overnames van Winbooks, concurrent Unit4 Business Software en HR-softwareleverancier Officient) en verkeert in goede financiële gezondheid. Groeimogelijkheden zijn er genoeg. Binnen de Benelux, welteverstaan, de regio waarop Exact zich concentreert. Robinson noemde onder andere robotisering en machine learning als terrein waarop Exact kan doorgroeien. Ook verwelkomde hij Paul Ramakers als zijn opvolger.

Ramakers was tot voor kort Chief Operating Officer (COO) van Exact, en hij nam passend afscheid van zijn oude functie met een hele reeks productintroducties. Zoals Exact RPA (Robotic Process Automation), dat hij als een ‘nieuwe digitale medewerker’ kenschetste. Exact RPA is een voorbeeld van een product dat robotisering aanwendt, precies waar Robinson al op zinspeelde. Met Exact RPA Robotic Process Automation) hoeven ondernemers en hun medewerkers niet langer in actie te komen bij standaardhandelingen die telkens opnieuw moeten worden uitgevoerd. Deze handelingen worden automatisch verwerkt in Exact Synergy. Bovendien kan de gebruiker van Exact Synergy met Exact RPA een koppeling maken met zijn ERP- en CRM-systeem. Hij hoeft dan niet heen en weer te springen tussen meerdere systemen en kan sneller en betere beslissingen maken, belooft Exact.

Licht aan het einde van de tunnel

Hoewel Exact Live een platform vormt voor dergelijke productintroducties, is dat toch niet de hoofdmoot van het evenement. Exact Live is er vooral om klanten en andere relaties van het bedrijf zakelijk en persoonlijk te inspireren. Niet niets in deze tijd, waarin het coronavirus om zich heen grijpt en de neiging om elkaar de put in te praten groter is dan tijdens Exact Live in de voorgaande jaren. Hoe enthousiasmeer je mensen dan? Exact koos voor een sterke aanpak met als uitgangspunt: ook al wijst veel op het tegendeel, je bereikt meer wanneer je optimistisch bent en doorzet dan wanneer je besluit bij de pakken neer te zitten.  Zoals oud-premier Balkenende tijdens de introductiebijeenkomst op 2 november zei: “Waak voor neerslachtigheid. Zorg voor perspectief. Probeer het licht aan het einde van de tunnel te zien.”

Het belang van dat ‘licht aan het einde van de tunnel’ kwam keer op keer terug. “Of het nu nog zes maanden duurt voordat de corona crisis voorbij is, of meer dan een jaar; zaak is vol te houden”, aldus Alexander Rahusen, CFO van Exact. En bedrijven kunnen volgens hem ook grip op hun eigen toekomst krijgen.”Door de crisis ga je innovatief denken en handelen. Anders denken ook. Voorbeelden zijn restaurants die maaltijden bezorgen, DSM dat desinfectiemiddelen produceert, artsen die patiënten online te woord staan. Wellicht dat de arbeidsproductiviteit op termijn omhoog gaat door de toegenomen digitalisering. Wat de toekomst brengt, is uiteraard onzeker, maar bedrijven kunnen zich erop voorbereiden. Bepaal voor je bedrijf een aantal scenario’s en ga daarvan uit denken en werken.”

Teamgeest

Waar Rahusen het belang van strategievorming met behulp van scenarioplanning benadrukte, ging het bij andere sprekers eerder over teamgeest. Alhoewel, sprekers … Exact had rugby coach Robert Bouman uitgenodigd om samen met enkele rugbyers een Haka te doen, de rituele dans die afkomstig is van de Maori in Nieuw-Zeeland en vooral bekend is geworden door het nationale rugbyteam van dat land.

Uit de Haka spreekt de onderlinge verbondenheid en teamgeest die juist in deze crisistijd onontbeerlijk is. In de woorden van Balkenende: “Aan het begin van de coronacrisis was er een enorm saamhorigheidsgevoel. Dat lijkt zo langzamerhand flink minder te zijn geworden.” Terwijl verdeeldheid juist een groot gevaar is. De economie Nederlandse dreigt in elkaar te storten als Europa klem komt te zitten tussen de rivaliserende grootmachten China en de Verenigde Staten. En als in Nederland de slachtoffers van de corona crisis niet langer worden gesteund, kan dat ook een hele reeks aan faillissementen als kettingreactie hebben. Proberen te vermijden, dus, aldus Balkenende. Al gaf hij meteen toe dat dat moeilijker wordt naarmate de crisis voortduurt en banken en overheden minder middelen tot hun beschikking hebben om iedereen binnenboord te houden.

Uiteraard is ook binnen bedrijven en andere organisaties een sterke teamgeest belangrijk. Dit bleek nog het meest uit de presentatie van contrabassist Dominic Seldis, die ook bekend is als jurylid van de tv-show Maestro. Seldis strooide met levenslessen die hij had opgedaan tijdens zijn carrière. Zoals: vrijwel niemand zal een concert van een enkele contrabassist bezoeken, maar aan de andere kant heeft elk orkest een contrabassist nodig. Met andere woorden, jij bent afhankelijk van het team en het team van jou. Als lid van een team kun jij excelleren en het team bereikt dan ook meer. Als het goed is tenminste. Als, in de woorden van Seldis, ‘de dirigent’ ervoor zorgt dat de ‘partituur’ naar behoren wordt uitgevoerd. “De parallel met de wereld buiten de muziek moet u zelf maar trekken.”

Goed leiderschap

Dat was niet zo moeilijk. Zoals een dirigent zijn musici aanstuurt, zo doet een CEO of andere leider dat natuurlijk ook. De vraag die zich dan aandient is: hoe kan een leider buiten de muziek het beste leidinggeven? Het was het derde onderwerp dat na strategievorming en teamwork uitgebreid aan de orde kwam.

Vooral conflictbemiddelaar Fleur Ravensbergen ging erop in. Ravensbergen is mede-oprichter van de Dialogue Advisory Group, een organisatie die bemiddelt in gewelddadige conflicten en zij heeft onder andere bemiddeld tussen strijdende groepen in oorlogen in Jemen, Syrië en Irak. Vaak met succes, vaak tegen alle verwachtingen in. En vaak mede te danken aan goed leiderschap bij de onderhandelingen met alle betrokkenen partijen. Zoals goed leiderschap ook in andere crisissituaties bijzondere resultaten kan opleveren.

Wat Ravensbergen dan onder goed leiderschap verstaat? “Een goede leider is volgens mij niet zozeer iemand die een uitgesproken visie heeft of een slimme oplossing voor een probleem. Eerder is hij iemand die keer op keer opkrabbelt als het tegenzit en blijft doorgaan, net zo lang totdat hij heeft bereikt wat hij kon.”

Herbeleef hier Exact Live

(foto: Marlon Nartea, Unsplash)