Evaluatie werkkostenregeling: geen vereenvoudiging bereikt

De regering heeft een evaluatie van de werkkostenregeling laten uitvoeren en hier haar reactie op gegeven.

Dat meldt PWC. 

De werkkostenregeling heeft niet tot administratieve lastenverlichting geleid, zoveel is duidelijk. De praktijk van de werkkostenregeling kent voor werkgevers een aantal duidelijke knelpunten. In reactie op het onderzoeksrapport overweegt het kabinet slechts een klein aantal (kostenneutrale) verbeteringen, die maar beperkte impact zullen hebben.

De werkkostenregeling kent een aantal knelpunten waar werkgevers en loonadministratiebedrijven, en in vervolg daarop ook de Belastingdienst, mee worstelen. De volgende knelpunten komen naar voren:
– de grote diversiteit aan fiscale behandelingen van maaltijden;
– het werkplekcriterium, met name de fiscale behandeling van parkeerplaatsen en de gekunstelde koppeling met de Arbowet;
– de fiscale behandeling van personeelsfeesten;
– de vormvrijheid van het aanwijzen;
– de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: deze kosten worden niet als loon ervaren;
– de werkkosten zijn vaak pas aan het eind van het jaar duidelijk;
– vastleggingen worden toch gedaan voor eigen administratie en bewijs richting Belastingdienst;
– de interactie tussen loonadministratie en financiële administratie.

Op dit moment vindt het kabinet rust rondom de werkkostenregeling echter van belang. Een terugkeer naar de oude regeling wordt uitgesloten. Als mogelijke oplossingen voor specifieke knelpunten noemt het kabinet echter de volgende maatregelen:
– de aanwijsverplichting vervalt voor gerichte vrijstellingen;
– Het loonvoordeel uit maaltijden mag met een steekproef worden vastgesteld;
– Voor personeelsleningen wordt opnieuw een normrente ingevoerd.

Het draagvlak voor (deze) aanpassingen zal worden getoetst bij het bedrijfsleven. De meest kansrijke opties worden uitgewerkt in nieuwe wet- en regelgeving.

Gerelateerde artikelen