EU-wet massaclaims

Collectief schade verhalen op bedrijven die Europese regels hebben overtreden.

De EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het voor consumenten overal in de EU mogelijk maakt collectief schade te verhalen op bedrijven die Europese regels hebben overtreden. De Europese consumentenorganisatie BEUC spreekt van een “aanzienlijke stap” en verwijst naar het dieselschandaal waarvoor Volkswagenbezitters nog steeds niet zijn gecompenseerd.

Nederland steunt het voorstel omdat de beoogde wet veel lijkt op de onlangs unaniem in de Tweede Kamer aangenomen Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Zo worden er strenge eisen gesteld aan de belangenorganisaties die namens gedupeerden optreden. Ook mogen nationale rechters buitenlandse claims toetsen op ontvankelijkheid. Volgens diplomaten zullen dergelijke voorwaarden misbruik van de wet voorkomen en worden consumenten beschermd.

De lidstaten gaan nu met het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen over een definitieve richtlijn. Volgens de BEUC-directeur Monique Goyens is het “essentieel” dat collectieve actie mogelijk wordt voor alle situaties waar mensen massaal gedupeerd zijn, “ook als bijvoorbeeld hun persoonlijke gegevens zijn gestolen of vluchten zijn vertraagd.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen