Europese CFO’s zien in alternatieve financiering volwaardig alternatief voor banklening

Alternatieve financieringsbronnen zijn voor Europese ondernemingen een volwaardig alternatief geworden voor de traditionele banklening. Dit blijkt uit een door Allen & Overy gepubliceerd onderzoek.

Hoewel bankleningen nog steeds de belangrijkste financieringsbron vormen voor Europese ondernemingen (gemiddeld 43% van alle financieringen), toont dit onderzoek, uitgevoerd door YouGov onder 200 CFO’s van grote en middelgrote niet-financiële ondernemingen in Europa, aan dat het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen inmiddels is gestegen tot gemiddeld 41% in 2014. Het gebruik van de kapitaalmarkten als financieringsbron is licht gedaald naar 16%.
Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten: 47% van de ondervraagden verwacht dat zij de komende vijf jaar vaker gebruik zullen maken van alternatieve financieringsbronnen, terwijl slechts 13% verwacht dat zij hiervan minder vaak gebruik zal maken. Hieruit volgt dat 31% van de CFO’s voorspelt dat zij de komende vijf jaar minder bankleningen zullen afsluiten, terwijl slechts 28% verwacht dit vaker te zullen doen. Voor wat betreft de kapitaalmarkten verwacht netto 10% een toename in het aanwenden van deze financieringsvorm.
__________________________________________________________________________
Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Meld u direct aan. 
__________________________________________________________________________
Ben Fox, partner in de Finance praktijk van Allen & Overy Amsterdam, zegt: “Alternatieve financieringsbronnen zijn volledig ingeburgerd en dekken momenteel 41% van de schulden van Europese ondernemingen. De waarde van leningen in Europa zal dit jaar naar verwachting het niveau van 2008 overstijgen en volgens de ECB zijn in dezelfde periode de nieuwe leningen van banken met 42% gedaald. Dit alles lijkt erop te duiden dat banken nog steeds de deals arrangeren, maar dat het geld afkomstig is uit steeds meer verschillende bronnen. “
Onderhandse leningen (private placements)
Een van de vormen van alternatieve financiering die naar verwachting een steeds belangrijkere rol zal spelen zijn de onderhandse leningen (of private placements). 80% van de ondervraagden is van mening dat het belangrijk is om levensvatbare alternatieve financieringsvormen beschikbaar te hebben voor Europese ondernemingen, 67% van de ondervraagden ziet liever een pan-Europese markt dan een puur nationale of land-per-land markt, 66% meent dat een effectieve en efficiënte pan-Europese onderhandse leningen-markt een belangrijke alternatieve financieringsbron kan vormen voor de eigen onderneming. Verder denkt 66% dat er waarschijnlijk een pan-Europese onderhandse leningen-markt zal ontstaan.
Om een pan-Europese onderhandse leningen-markt aantrekkelijk te maken voor zowel beleggers als emittenten zijn transparantie met betrekking tot transactiekosten,  uitvoeringsproces, tijdspad, valuta, en gestandaardiseerde documenten de belangrijkste factoren, zo blijkt uit het onderzoek.
Ondernemingen zien echter ook nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor banken. 53% ziet de banken het liefst als tussenpersoon op de markt, tegen slechts 33% die deze rol liever aan de investeerders overlaat.
Bron: Allen & Overy
 

Gerelateerde artikelen