Europese bedrijven voelen zich weinig voorbereid op nieuw opkomende risico’s

De meeste Europese bedrijven voelen zich te weinig voorbereid op nieuw opkomende risico's. Terrorisme en politieke risico's vormen hierbij hun grootste zorg, aldus een nieuw onderzoek dat ACE heeft gepubliceerd: de "ACE European Risk Briefing 2012".

In de nasleep van gebeurtenissen zoals de Arabische Lente en het voortdurende gevaar van sociale en politieke onrust in Europa,  zegt meer dan de helft van de Europese ondervraagden (54%) dat ze zich onvoldoende voorbereid voelen op de dreiging van terrorisme en politiek geweld. In de Benelux geldt dit zelfs voor 61% van de ondervraagden. Bovendien beschikt slechts 46% van de Europese bedrijven (48% in de Benelux) over procedures voor crisisbeheersing in geval van blootstelling aan terrorisme en politiek geweld.

Uit het onderzoek bleek verder dat 51% van de ondervraagden (maar liefst 61% in de Benelux) erop rekent dat hun verzekeraar of intermediair hen bijstaat en informatie verschaft over het risico van terrorisme en politiek geweld.

In de laatste vijf jaar is er een belangrijke verschuiving opgetreden in hoe bedrijven aankijken tegen terrorisme en politiek geweld: voor 64% van de onderzochte bedrijven wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Ongeveer 45% van de ondervraagde Europese directeuren (39% van de directeuren uit de Benelux) geeft aan zich steeds meer zorgen te maken over de risico’s voor hun onderneming, waarbij 44% verwijst naar de negatieve economische vooruitzichten en 44% naar recente terroristische gebeurtenissen als belangrijkste oorzaken. Geopolitieke spanningen zijn voor 38% een belangrijke oorzaak voor deze grotere zorg.
__________________________________________________________________________________
Opleiding Risicomanagement
Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van adequate beheersmaatregelen. Vijf ervaren experts helpen u een efficiënte aanpak voor uw organisatie op te stellen. Tijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Na afloop scant u uw organisatie op risico’s en stelt u een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Ron Verhulsdonck, Country Manager voor ACE in de Benelux: “Uit de ACE European Risk Briefing blijkt dat de meeste Europese bedrijven vinden dat ze onvoldoende voorbereid zijn om opkomende risico’s te identificeren en te beheersen. Het onderzoek bevat ook een aantal stappen die bedrijven kunnen nemen om beter op dit soort zaken voorbereid te zijn. Twee van deze stappen zijn dat formeel vanuit de directie wordt gewerkt aan een cultuur waarbij de hele organisatie zich bewust is van opkomende risico’s, en het implementeren van crisisbeheersingsprogramma’s ter voorbereiding op moeilijke scenario’s. Het onderzoek wijst bovendien uit dat bedrijven graag meer informatie ontvangen van hun partners in de verzekeringsmarkt over de veranderingen in het risicoklimaat en de producten die hiervoor op verzekeringsniveau op de markt zijn.”

Piers Gregory, Terrorism Underwriting Manager bij ACE European Group: “Opmerkelijk is dat maar 7% van de Europese bedrijven in ons onderzoek een adequate verzekering tegen terrorisme en politiek geweld gesloten heeft. Verder denkt één op vijf dat deze risico’s door een andere polis gedekt worden, hoewel onze ervaring is dat dit vaak juist niet het geval is. Het is belangrijk dat verzekeraars en intermediairs samenwerken en Europese bedrijven helpen bij het begrijpen van mogelijke hiaten in hun verzekeringsdekking, zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen bij het sluiten van een adequate verzekering.”

Bron: ACE

Gerelateerde artikelen