Europese bedrijven te afwachtend in kredietcrisis

Europese bedrijven zijn te passief in de kredietcrisis en reageren te traag op de gevolgen voor hun organisatie. Dat zegt Roland Berger Strategy Consultants op basis van vandaag gepresenteerd onderzoek over de impact van de kredietcrisis, onder meer dan 2000 bedrijven in Europa.

De meeste bestuurders zien het effect van de kredietcrisis op de economie als geheel, maar maken zich minder zorgen om de gevolgen voor hun eigen organisatie. Een overgrote meerderheid van de Europese bedrijven verwacht geen grote gevolgen van de kredietcrisis voor hun eigen organisatie en is in de komende twee tot drie jaar dan ook niet van plan om actief in te grijpen.

Van de West-Europese bestuurders denkt maar zeventien procent dat de kredietcrisis de eigen organisatie daadwerkelijk zal aantasten. In Centraal- en Oost-Europa zijn bestuurders nog laconieker: van hen maakt slechts twaalf procent zich echt zorgen. Roland Berger waarschuwt voor de gevaren die deze gelatenheid met zich mee brengt.

Een belangrijk gevolg van de huidige crisis op de financiële markten is dat het steeds moeilijker voor bedrijven wordt om financiering te krijgen. Wanneer banken geen of onvoldoende krediet verstrekken, kan dit de groei van een bedrijf ernstig belemmeren. Toch past meer dan de helft van de bedrijven zijn strategie momenteel niet aan.
 
 

Gerelateerde artikelen