Europese bedrijven niet klaar voor SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - een initiatief van de Europese Commissie - moet leiden tot een geharmoniseerde Europese betaalzone waarin een grotere transparantie en competitie uiteindelijk moet resulteren in een efficiënter en goedkoper betalingsverkeer. Het Europees bedrijfsleven blijkt echter onvoldoende voorbereid om de implicaties op te vangen en mogelijkheden te benutten die SEPA met zich meebrengt.

Daarnaast blijkt de bankensector niet in staat het bedrijfsleven de juiste ondersteuning te bieden. Dit komt naar voren uit de SEPA survey van Atos Consulting en Deloitte. De invoering van SEPA gaat gepaard met investeringen, maar zullen uiteindelijk resulteren in aanzienlijke winsten.

Verschillende onderzoeken voorspellen opbrengsten tussen de 50 en 175 miljard euro in de komende 6 jaar. Het Europees bedrijfsleven erkent deze mogelijke kostenbesparingen en kansen, maar 43 procent is niet in staat de gevraagde investeringen te kwantificeren en 48 procent heeft geen inzicht in de financiële voordelen die SEPA biedt.

Ondanks 84 procent van de respondenten is bekend met SEPA, is 79 procent niet klaar om het in te voeren en heeft 80 procent nog geen strategie opgesteld. Banken spelen een belangrijke rol bij het invoeren van SEPA in het bedrijfsleven maar laten kansen liggen.

Slechts 56 procent van de respondenten is door hun eigen bank benaderd over SEPA, waarvan 53 procent een oplossing aanbiedt. Volgens de respondenten wordt door banken slechts in 26 procent van de gevallen een geschikte oplossing geboden.

Gerelateerde artikelen