Europese banken verkopen voor recordbedrag aan leningportefeuilles

Banken in Europa hebben vorig jaar voor een recordbedrag aan hypothecaire leningen verkocht aan beleggers.

In 2015 zorgde de noodzakelijke balansverlichting bij de banken ervoor dat voor een bedrag van ruim 100 miljard euro aan leningportefeuilles van eigenaar wisselden. Banken in het Verenigd Koninkrijk waren goed voor ruim 35 procent van de totale omvang.
Dit blijkt uit het rapport ‘European Debt Sales’ van KPMG, dat inzicht geeft in de markt voor leningportefeuilles en de mate waarin hypothecaire leningen op dit moment in Europa worden verhandeld. “De belangstelling van investeerders om leningportefeuilles van Europese banken over te nemen is groot”, zegt Erik Rood, partner bij KPMG Corporate Finance.
 
Rood: “En de interesse blijft groeien. Het nieuwe jaar is maar net begonnen en nu al zit voor een bedrag van 44 miljard euro aan transacties in de pijplijn. En het ziet er niet naar uit dat het tempo waarin leningportefeuilles worden verhandeld zal afnemen.” 
Investeerders verleggen aandacht 
De grootste transactie die vorig jaar plaatsvond was de verkoop van de Project Granite leningportefeuille door UK Asset Resolution aan Cerberus Capital Management voor een bedrag van 18 miljard euro. Deze leningen die afkomstig waren van de genationaliseerde bank Northern Rock, waren goed voor bijna de helft van het totale bedrag van 39 miljard euro aan leningen dat vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk werd verhandeld.
 
Ook Ierland beleefde in dit opzicht een uitzonderlijk jaar met een totale omvang van 25 miljard euro. De bank die slecht presterende leningen opkoopt in Ierland, de National Asset Management Agency (NAMA), is één van de grootste verkopers en ligt op schema op schema om in 2020 haar ‘non-performing loans’ verkocht te hebben.
 
“De hevige competitie tussen kopers van leningportefeuilles in het Verenigd Koninkrijk en Ierland leidt er echter toe dat investeerders hun aandacht in toenemende mate op andere markten richten”, zegt Rood. Rood: “Herstellende economieën van Spanje en Italië zien de belangstelling van kopers en investeerders voor hun leningportefeuilles verder groeien. De Spaanse banken verkochten vorig jaar voor een bedrag van 15,8 miljard euro aan portefeuilles, de Italiaanse banken deden voor een bedrag van 13,3 miljard euro portefeuilles van de hand.
 
Daarnaast zien we een groeiende interesse voor de Nederlandse markt, vooral vanwege een duidelijk juridisch kader voor uitwinningsprocedures.” 
Asset Quality Review 
Mede als gevolg van de Asset Quality Review van 2014 heeft een aantal banken in Nederland volgens Rood recent afscheid genomen van delen van hun leningportefeuilles.
 
Rood: “En gezien de belangstelling van beleggers zullen de komende maanden meer leningen van eigenaar veranderen. Hierbij gaat het vooral om woninghypotheken en leningen voor commercieel vastgoed. Nieuwe regelgeving, zoals IFRS 9, en de grotere kapitaalbuffers die banken als gevolg van Basel IV moeten aanhouden, spelen hierbij een rol.” 
Griekenland werkt aan herstel 
Rood constateert dat de overheid en de banken in Griekenland actief werken aan het herstel van de bankensector. Rood: “Deze inspanningen zullen ertoe leiden dat de verkoop van leningportefeuilles in het zuiden van Europa flink zal toenemen, een deel van Europa waar veel Griekse banken actief zijn.
 
Als gevolg van de toenemende behoefte van Griekse bedrijven aan aanvullende financiering en een aantal juridische wijzigingen die het afwikkelen van leningportefeuilles eenvoudiger maakt, is de verwachting dat Griekse banken aansluiting zullen zoeken met buitenlandse aanbieders om de balans van de bank te kunnen stabiliseren.
 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de macro-economie en de blijvende belangstelling van investeerders, kunnen we ervan uitgaan dat de Griekse banken in tweede helft van dit jaar een aantal niet-renderende leningportefeuilles naar de markt zullen brengen.”

Gerelateerde artikelen