Europa tegen schrappen jaarrekeningplicht kleine ondernemingen

De afschaffing van het verplicht deponeren van de jaarrekening door kleine Nederlandse bedrijven, loopt vast op weerstand vanuit Europa. Nederland is ondubbelzinnig voorstander van afschaffing van de deponeringsplicht voor bedrijven tot tien werknemers of een omzet van minder dan tien miljoen euro.

In maart van dit jaar besloot het kabinet om deze verplichting te schrappen in het kader van administratieve lastenverlichting. Zeven Europese landen verzetten zich tegen het opheffen van de deponeringsplicht. Zij vrezen dat er in dat geval grote verschillen in nationale wetgeving ontstaan binnen Europa.

Daarnaast wijzen zij op het algemeen nut van de openbare deponering van jaarrekeningen. Die zouden vaak worden geconsulteerd. De kritiek sluit aan bij die van het NIVRA en de SRA. Die betogen dat de maatregel niet leidt tot lastenverlichting, omdat de vraag aan kleine bedrijven om financiële informatie te leveren niet afneemt.

De overheid is niet gevoelig voor deze zienswijze. ‘We zijn het niet eens met de argumenten die de andere lidstaten geven’, aldus Wiebe Alkema van het ministerie van Justitie. ‘Het afschaffen van de deponeringsplicht vinden wij een nieuwe ontwikkeling in de lastenverlichting. Eerder hebben wij daarvoor al XBRL ingevoerd. Maar zolang er een blokkerende minderheid is in Europa, gaat deze ontwikkeling niet verder.’

Bron: Accountant.nl

Gerelateerde artikelen