Europa financiert verduurzaming Zeeland Refinery

CO2-uitstoot met twee derde omlaag, stikstof en watergebruik haveren.

Het bedrijf Zeeland Refinery gaat haar raffinaderij extra snel te verduurzamen, bovenop wat is afgesproken in het klimaatakkoord. Het bedrijf wil in 2030 de totale CO2-uitstoot met één megaton verminderen, 62 procent minder dan het niveau in 2022. Ook gaat Zeeland Refinery de leefomgeving verbeteren door de uitstoot van stikstof en het gebruik van water met minstens tien te verminderen en te onderzoeken of dit mogelijk tot de helft kan worden gereduceerd.

  • Zeeland Refinery produceert brandstoffen uit ruwe olie voor wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart
  • Het bedrijf zet groene waterstof in voor het productieproces
  • CO2 wordt opgevangen en opgeslagen volgens de Carbon Capture and Storage (CCS) methode
  • Op den duur stop het bedrijf helemaal met het gebruik van fossiele brandstof

De Europese Unie heeft subsidie toegekend voor dit project. Hoeveel Europa bijdraagt aan de ambities, is niet bekendgemaakt. Ook is onbekend wat de plannen gaan kosten. Zeeland Refinery produceert voornamelijk brandstoffen uit ruwe olie voor wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart. Daarnaast maakt het bedrijf oplosmiddelen en grondstoffen voor de kunststofindustrie.

Het bedrijf wil schone groene waterstof inzetten voor haar productieprocessen. Hiervoor wil zij een elektrolyser gebruiken die volledig draait op groene elektriciteit, voor intern gebruik en levering aan andere industrieën en transportsector.

Het bedrijf wil daarnaast de huidige grijze waterstofproductie verduurzamen en vervangen door blauwe waterstofproductie, waarbij CO2 wordt opgevangen en opgeslagen volgens de Carbon Capture and Storage (CCS) methode.

Uiteindelijk wil Zeeland Refinery volledig overschakelen op groene waterstofproductie en daardoor geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Lees ook:

Zo helpt het Programma verduurzaming Industrie bedrijven om te verduurzamen

Wat bedrijven moeten doen om in 2050 energieneutraal te zijn

Welke waardeketens bedrijven helpen om te verduurzamen