Eurobarometer: grote rol van de euro in de internationale handel

Twee derde van de grote Europese ondernemingen factureert alleen in euro's. Acht van de 10 bedrijven zegt meer dan 75% van de facturen in euro's op te maken.

De Flash Eurobarometer  met de omineuze titel “Possible obstacles to using the euro in international trade” geeft weer in welke valuta bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië en het VK, uit vliegtuigindustrie en scheepsbouw, energie, financiële diensten en ´electrical and mechanical engineering´ hun facturen opstellen. 

Twee derde van de ondervraagde ondernemingen rapporteert dat ze alléén in euro’s factureren. Acht van de 10 bedrijven zegt meer dan 75% van de facturen in euro’s op te maken. Als bedrijven al andere valuta gebruiken, komt dat doordat de cliënt erom vraagt, dan wel omdat de dollar in bepaalde situaties nog steeds dominant is. De (schulden)crisis lijkt nauwelijks van invloed op het gebruik van de euro. 
 
Het Flash Eurobarometer onderzoek maakt deel uit van breder onderzoek door de Commissie getiteld “Invoicing currencies in International Trade – Drivers and Obstacles to the Use of the Euro“,  besproken door de ministers van Financiën op 11 februari van dit jaar. Het betreffend eindrapport verscheen eveneens gisteren. Ook dit onderzoek concludeert dat nergens grote zorgen bestaan over plaats en rol van de euro in de internationale handel. 

Gerelateerde artikelen